VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Nieuws archief 2019

19-11-2019
18 december: druk, druk, druk! (schildersdialoog)
18 december: druk, druk, druk! (schildersdialoog)

Het maandelijkse dialoogcafé staat woensdag 18 december in het teken van ‘Druk, druk, druk!’ en de dialoogvorm is een schildersdialoog.
Venray in Dialoog organiseert deze schildersdialoog in samenwerking met Sanne Aben van Cultura Venray. De dialoogleider is Mia Tielen-Poels. 


Normaal vindt de dialoog plaats in groepsverband. Echter nu zal de groep na een korte inleiding opgedeeld worden in tweetallen en vertaalt men het dialooggesprek op een schildersdoek. Aan het eind van de avond evalueren we de schilderijen en wat er besproken is. Het is een heel andere manier van communiceren, maar erg verrassend!

 

Wie zijn jullie en wat doen jullie in het dagelijks leven?

Mia is werkzaam als ziekenverzorgster bij De Zorggroep en heeft daarnaast een coachpraktijk ‘Miahart innerlijke kracht.’ Sanneis werkzaam bij Cultura Venray. ‘Cultura Venray is een netwerkorganisatie voor iedereen die zich bezighoudt met kunst- en cultuur. We richten ons o.a. op: ontwikkeling van cultuureducatie, gezamenlijke promotie via allerlei kanalen, organiseren van netwerkbijeenkomsten/cultuurcafés, kunst en cultuur in het centrum, het hafa muziekonderwijs en nog veel meer!’

Over welk thema wil jij graag in dialoog Sanne?

Sanne: ‘Ik geef het thema de naam: ‘Druk, druk, druk’. Druk bezig zijn en een overvolle agenda hebben lijkt vandaag de dag synoniem voor een succesvol bestaan. ‘Geen tijd hebben’ lijkt een alledaagse ervaring van deze tijd. Je ziet daarnaast ook een beweging naar het opzoeken van verstilling in dat dagelijks bestaan: mindfulness, mediteren, in retraite; noem het maar op.’ 

Waarom dit thema? 
Sanne: ‘Ik denk dat veel mensen continu balanceren tussen het vinden van rust en hun eigen geluk en het voldoen aan (vaak zelfgecreëerde) verwachtingen, het hebben van een succesvol en zinvol bestaan. Ik denk dat dit een thema is wat actueel is en waar veel mensen over mee willen- en kunnen praten.’ 

Wat zijn jou ervaringen met dit thema?  
Sanne: ‘Bij Cultura Venray doen we werk dat ‘nooit af’ is. We hebben flexibele werktijden, waaronder ook soms avonden en weekenden vallen. Ook hou je natuurlijk altijd je ogen- en oren open voor inspiratie, nieuwe contacten, nieuwe ideeën. Het is dus belangrijk voor ons om ook bij tijden af te schakelen. Een goede schilder neemt ook weleens afstand van zijn schilderij om hier weer een stapje mee verder te komen. Wij creëren hier binnen het team gelukkig bewust met z’n  allen de tijd en ruimte voor.’ 

Wat zijn je dromen?
Sanne: ‘Dat ruimte voor verstillen, verwonderen en vervelen meer geaccepteerd en noodzakelijk gevonden wordt in onze werkende samenleving. ‘Lummelen’ noemt mijn teamleider Martin dat. Lummelen is goed.’ 

Wie zou je graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten? 
Sanne: ‘Ik zou Joke Hermsen er wel bij willen hebben. Haar boek ‘Stil de tijd’ is een pleidooi voor een langzame toekomst, een geweldig boek! Verder iedereen die interesse heeft in dit thema en het leuk of uitdagend vindt om dit op doek uit te beelden!’

 30-09-2019
Dialoog-tweedaagse in de Venrayse schouwburg

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november wordt in de schouwburg van Venray de Dialoog-tweedaagse gehouden. Liefhebbers van een écht gesprek gaan in kleine groepen in dialoog. Het thema van 2019 is Traditie(s). 

 

De kracht van dialoog

De aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers en het Pentagon waren voor een groep Rotterdammers de aanleiding om als stadsbewoners op een meer begripvolle manier met elkaar in contact te komen. Dit als tegenwicht voor het effect van de aanslagen, die zich ook in Nederland manifesteerde; de maatschappij raakte door angst en vooroordelen verdeeld. Rotterdam in Dialoog introduceerde - een jaar na de aanslagen in de VS - de dialoog om mensen weer met elkaar te verbinden, want de kracht van dialoog is dat deelnemers al luisterend naar elkaars ervaringen en dromen dichter bij elkaar komen.

 

Venray in Dialoog

Vanaf 2002 verspreidt dit Rotterdamse burgerinitiatief zich over Nederland en België. Gerard van den Buijs nam het mee vanuit Tilburg en binnen enkele jaren ontstond ook in Venray een vaste kern van vrijwilligers die zijn opgeleid tot gespreksleider. Zij promoten de dialoog als verbindende gespreksvorm. Dat doet de werkgroep Venray in Dialoog onder meer met het maandelijkse Dialoogcafé bij Goesting en met de Dialoog-award, een wisseltrofee voor een inwoner of organisatie die de dialoog stelselmatig toepast.

 

Week van de Dialoog wordt Tweedaagse

Om de dialoog bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, draagt de werkgroep bij aan de landelijke Week van de Dialoog. In de eerste week van november werden in Venray op verrassende locaties ( van de Rooyse Wissel tot het Odapark ) dialogen gehouden. Deze opzet is vernieuwd.

De wens is om alle deelnemers – jaarlijks doen 100 inwoners mee – op één centrale en aansprekende locatie te ontvangen en bijeen te brengen, zodat zij letterlijk de kracht van de dialoog ervaren.


Schouwburg Venray partner van de Dialoog-tweedaagse

Directeur Paul Franssen heeft de wens voor één centrale locatie ingevuld. Hij stelt de foyer van de eerste verdieping vrijdagmiddag 1 én zaterdagmiddag 2 november ter beschikking aan Venray in Dialoog. Zoals Paul zegt: “Alleen op dé plaats waar íedereen welkom is – ALTIJD - is er ruimte voor de dialoog”.

De inloop is vanaf 13.30 uur. De dialooggesprekken starten om 14.00 uur en eindigen om 16.30 uur. Aansluitend is er de gelegenheid om samen een drankje te nuttigen.


Traditie(s)

Het gespreksthema van 2019 is Traditie(s). Een breed thema, waar ieder mens ervaring mee heeft en alle deelnemers aan de Dialoog-tweedaagse dus mee uit de voeten kunnen. De gesprekken zullen alle kanten op gaan. Net waar de deelnemers aan tafel interesse in hebben. Denk aan: knellende tradities, oude en moderne tradities, familietradities, culturele tradities, Nederlandse tradities, Limburgse of Venrayse tradities, tradities binnen schutterijen en gilden, sporttradities, religieuze tradities en dorpstradities.

Het thema nodigt deelnemers uit om een rijk gesprek te voeren, goed naar elkaar te luisteren en   zaken vanuit verschillende perspectieven te leren bekijken. Venray in Dialoog nodigt alle inwoners van harte uit om deel te nemen.

 

Vooraf aanmelden

Inschrijven via de website www.venrayindialoog.nl . Deelname, koffie en thee is kosteloos. Het drankje na 16.30 uur is voor eigen rekening.

Ook telefonische aanmelding is mogelijk: 06 – 50 62 58 16 (ook per voicemail of SMS) en op 23, 24, 28 en 31 oktober via 06 - 29 11 84 20.

22-05-2019
12/6: schildersdialoog 'druk, druk, druk!'
12/6: schildersdialoog 'druk, druk, druk!'

Op woensdag 12 juni a.s. organiseren Mia Tielen-Poels en Sanne Aben een schildersdialoog bij Cultura Venray. De schildersdialoog duurt van 19.30 tot 22.00 uur en heeft het thema ‘druk, druk, druk!’.

 

Bij de schildersdialoog ga je in tweetallen een dialooggesprek aan op schildersdoek. Aan het eind van de avond evalueren we de schilderijen en wat er besproken is. Het is een heel andere manier van communiceren, maar ook erg verrassend, ‘aldus Mia

gesprekleider bij Venray in Dialoog.

De schilderdialoog wordt gehouden in het atelier van Cultura Venray. ‘Wij zijn een netwerkorganisatie voor iedereen die zich bezighoudt met kunst- en cultuur in de gemeente Venray’, licht Sanne, die werkzaam is bij Cultura Venray, toe. ‘We richten ons onder meer op: ontwikkeling van cultuureducatie, gezamenlijke promotie via allerlei kanalen (website, sociale media, radio), organiseren van netwerkbijeenkomsten/ cultuurcafés, kunst en cultuur in het centrum, het hafa muziekonderwijs en nog veel meer!’

 

Wat bedoel je met het thema ‘druk, druk, druk’?

Sanne: ‘Druk bezig zijn en een overvolle agenda hebben lijkt vandaag de dag synoniem voor een succesvol bestaan. ‘Geen tijd hebben’ lijkt een alledaagse ervaring van deze tijd. Je ziet daarnaast ook een beweging naar het opzoeken van verstilling in dat dagelijks bestaan: mindfulness, mediteren, in retraite... noem het maar op.’ 

Waarom dit thema? 
Sanne: ‘Ik denk dat veel mensen continu balanceren tussen het vinden van rust en hun eigen geluk en het voldoen aan (vaak zelfgecreëerde) verwachtingen, het hebben van een succesvol en zinvol bestaan. Ik denk dat dit een thema is wat actueel is en waar veel mensen over mee willen en kunnen praten.’ 

Wat zijn jou ervaringen met dit thema?  
Sanne: ‘Bij Cultura Venray doen we werk dat ‘nooit af’ is. We hebben flexibele werktijden, waaronder ook soms avonden en weekenden vallen. Ook hou je natuurlijk altijd je ogen- en oren open voor inspiratie, nieuwe contacten, nieuwe ideeën. Het is dus belangrijk voor ons om ook bij tijden af te schakelen. Een goede schilder neemt ook weleens afstand van zijn schilderij om hier weer een stapje mee verder te komen. Wij creëren hier binnen het team gelukkig bewust met z’n  allen de tijd en ruimte voor.’ 

Wat zijn je dromen?
Sanne: ‘Dat ruimte voor verstillen, verwonderen en vervelen meer geaccepteerd en noodzakelijk gevonden wordt in onze werkende samenleving. ‘Lummelen’ noemt mijn teamleider Martin dat. Lummelen is goed.’ 

Wie zou je graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten? 
Sanne: ‘Ik zou Joke Hermsen er wel bij willen hebben. Haar boek ‘Stil de tijd’ is een pleidooi voor een langzame toekomst, een geweldig boek! Verder iedereen die interesse heeft in dit thema en het leuk of uitdagend vindt om dit op doek uit te beelden!’

Elke tweede woensdag van de maand is er een Dialoogcafé georganiseerd door de werkgroep Venray in Dialoog. Deze keer niet in Proeflokaal Goesting, maar bij Cultura Venray,
Schoutenstraatje 8. Iedereen die graag deelneemt aan de dialoog is vanaf 19.00 uur welkom.
De dialoog duurt van 19.30 – 22.00 uur. U kunt zich aanmelden via info@venrayindialoog.nl. Deelname is gratis.

 

27-04-2019
8/5: dialoogcafé over 'uit de kast komen'

Woensdag 8 mei a.s. staat het Dialoogcafé in het teken van ‘uit de kast komen’. Gespreksleider May Perenboom koos dit thema uit nieuwsgierigheid; hoe voelen mensen zich als ze uit de kast komen? Bij May aan tafel schuift in elk geval Eva Koenen aan. Zij kwam uit de kast en zou graag willen dat het in de toekomst niet meer zo’n ding hoeft te zijn. Wil je hierover meepraten, meld je dan aan!

 

Gespreksleider May Perenboom werkt in het dagelijks leven met dementerenden en zij is life-coach. Eva Koenen, 31 jaar oud,  is werkzaam als dagbestedingscoach bij ouderen in Venray. Zij woont samen met haar vriendin in Helmond, maar is nog veel in het Venrayse te vinden.


Waarom dit thema?

May: ‘Het thema dat ik heb gekozen, komt voort uit mijn nieuwsgierigheid naar hoe anderen in het leven staan, wat ze ervaren, en hoe ze zich daarbij voelen. Het ‘uit de kast komen’ lijkt me een mooi onderwerp waar ik me in wil verdiepen.’

 

Wat zijn jullie ervaringen met dit thema?

May: ‘Ik heb geen directe ervaring hiermee. Zelf ben ik hetero, maar iedereen mag en kan zichzelf zijn ongeacht haar/zijn geaardheid.

Eva: ‘Ik ben zelf lesbisch en heb dus het hele traject met onder andere ‘uit de kast komen’ meegemaakt.’


Wat zijn jullie dromen?

May: ‘Accepteren van elkaar wie je bent, hoe je bent. Meer begrip voor elkaar kweken, zonder (ver)oordeel, waardoor een vreedzamere wereld.

Eva: ‘Mijn droom is dat het in de toekomst niet meer zo’n enorm ‘ding’ hoeft te zijn om naar je omgeving uit de kast te komen. Het zou normaler moeten zijn. Het zou fijn zijn als mensen zich ervan bewust zijn dat niet iedereen hetero is. Wanneer er meer over gesproken wordt, is het bekender. Onbekend maakt onbemind.’


Wie zouden jullie graag nog meer aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

May: ‘Iedereen is welkom uiteraard, maar zeker ook personen die ‘anders’ geaard zijn of ouders van een kind dat nog uit kast moet komen en mensen die een transitie aangaan.’

Eva: ‘Iedereen met interesse in het thema, maar vooral mensen die graag meer inzicht krijgen in bijvoorbeeld zichzelf, een familielid of de maatschappij.’

02-04-2019
17/4: dialoogcafé over dementie

Woensdag 17 april staat het dialoogcafé in Proeflokaal Goesting in het teken van dementie. Volgens gespreksleider Sjef Wester en zijn tafeldame Maria  aan den Boom-Camps een zeer actueel thema; je ziet het overal in de samenleving en het aantal mensen dat dementie heeft neemt toe doordat we steeds ouder worden. 


Maria en Sjef zijn beiden gepensioneerd, genieten volop van het leven en staan actief in de maatschappij onder meer door vrijwilligerswerk. ‘Beiden hebben we in de directe omgeving te maken met voorbeelden van dementie of ontwikkelingen die daar op lijken. Als je dementie vlakbij zelf ervaart en rond kijkt zie je veel mensen met gelijke ervaringen. Ervaringen delen met anderen is dan zeer waardevol’, aldus Sjef. Maria: ‘Ik heb vanuit mijn werk en vrijwilligerswerk de ervaring dat lotgenoten spreken goed kan doen.’


Wat zijn jullie dromen?

‘Dat er meer mensen weten wat dementie is en hoe daar naar te handelen. Zodat de getroffen personen langer kunnen deelnemen aan veel reguliere dagelijkse zaken zoals ontspanning, sport en beweging. Meer kwaliteit van leven dus voor de betrokkenen en hun (mantelzorg)omgeving.’

 

Wie zouden jullie graag nog meer aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

‘Wij zouden graag mensen ontmoeten die in hun omgeving met dementie, maar ook met de voortekenen daarvan, te maken hebben.’ 

06-02-2019
13/2: dialoogcafé over huisvesting
13/2: dialoogcafé over huisvesting

In de Peel & Maas van 10 januari 2019 staan twee artikelen over huisvesting arbeidsmigranten. Het ene artikel gaat over het dorpsradenoverleg waarvan de kop luid: “Dorpen denken mee over huisvesting”. Het tweede artikel verhaalt over “Nieuwe standaard voor huisvesting arbeidsmigranten”. Woensdag 13 februari is Robert Kurzak gast aan tafel tijdens het dialoogcafé bij Goesting. Robert is directeur van Kafra Housing, een bedrijf dat tijdelijke huisvesting regelt voor specifieke doelgroepen. Wie schuift nog meer aan tafel?

 

De dorpsraden delen in het artikel hun visie hoe om te gaan met huisvesting arbeidsmigranten. Elk dorp staat wel open voor een of andere opvang en oplossing voor zowel klein- als grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Ook vanuit de gemeente klinken positieve geluiden. Veel arbeidsmigranten verblijven nu ‘tijdelijk’ op campings en recreatieparken. Op de Hulst verschijnt een heus chaletdorp, speciaal voor arbeidsmigranten. Een mooi initiatief, dat er grootschalige huisvesting geregeld ‘kan’ worden voor arbeidsmigranten.

 

Maar zouden we niet ook een chaletdorp kunnen bouwen voor starters en jongeren, die zelfstandig willen gaan wonen? Er is een nijpend tekort aan (sociale) woningbouw, zowel betaalbare koop als huurwoningen in Venray. Of zou het mogelijk zijn om de woningcoöperaties te bewegen om meer sociale woning bouw te plegen? Of zou de gemeente hierin iets kunnen of moeten betekenen? 

 

Als tafelgast schuift Robert Kurzak aan, directeur van Kafra, die mede vorm geeft aan (grootschalig) arbeidsmigranten huisvesting. Venray in Dialoog nodigt hierbij een ieder uit die zich betrokken voelt bij huisvesting  van doelgroepen of huisvesting algemeen. Dus ben jij, woningzoekende, arbeidsmigrant, huurder of verhuurder of anderszins en wil jij hierover mee praten. Heb jij vragen, of wil jij gewoon jouw ervaring delen? Kom dan naar het dialoogcafé op 13 februari bij Proeflokaal Goesting.