VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Nieuws archief 2018

31-12-2018
9/1: dialoog over terminale zorg thuis
9/1: dialoog over terminale zorg thuis

VPTZ, vrijwilligersorganisatie in Noordelijk Noord Limburg voor palliatieve terminale zorg, is een club van ongeveer 35 mensen die gratis hulp bieden bij terminale zorg thuis. Omdat dit nog niet zo bekend is en het soms nog lastig is voor mensen om hier over te praten, nodigde gespreksleider Leny Thielen de voorzitter van VPTZ, Miny Boersma, als tafeldame uit tijdens het eerste dialoogcafé van 2019 . Wie graag mee praat over dit onderwerp is van harte welkom op woensdag 8 januari.

 

‘Vaak kiezen mensen, die weten dat ze zullen gaan sterven, ervoor om het in hun eigen vertrouwde omgeving te laten gebeuren,’ vertelt Miny Boersma. ‘Voor naasten is het zorgen voor een ongeneeslijke zieke een zware taak, niet alleen fysiek maar ook geestelijk. De vrijwilligers van VPTZ kunnen hulp bieden, als aanvulling op de zorg van familie en de reguliere zorg. Ze staan klaar ter ontlasting van de partner, de kinderen, de familie, in feite alle mantelzorgers. Door er gewoon “te zijn “ voor degene die gaat sterven zodat deze niet alleen is, ook in de nacht.’

 

‘We gaan graag in dialoog over de behoefte aan dit vrijwilligerswerk. Over hoe mensen ertegen aan kijken om met overlijden en zorg voor stervenden bezig te zijn. Onze ervaring is dat iedereen met levenservaring en belangstelling voor anderen dit werk kan doen. Toch merken we ook dat veel mensen helemaal niet makkelijk over sterven praten en daarom dus zeker niet voor dit vrijwilligerswerk kiezen. Hoe zouden we dit beter bespreekbaar kunnen maken?’ 

03-12-2018
12/12: dialoogcafé over 'gele hesjes'

Het dialoogcafé op woensdag 12 december a.s. staat in het teken van de ‘gele hesjes’. Dialoogleider Wim Tielen: ‘Ik merk dat mensen het steeds lastiger vinden dat ze niet worden gehoord en dat ze het steeds moeilijker vinden om verantwoording te nemen voor de eigen situatie in wijk, vereniging of gemeenschap. Daarom heb ik voor het thema ‘gele hesjes’ gekozen. Zit u ook met een verlangen om iets te doen, kom dan naar deze dialoog. U kunt uw ervaringen en dromen delen. Wie weet bloeit er iets moois op.’

 

De gele hesjes is een protestbeweging ontstaan in november 2018 in Frankrijk. De oorspronkelijke deelnemers blokkeerden snelwegen en toegangswegen tot brandstofdepots uit protest tegen de in verhoging van de brandstofprijzen. Later sloten demonstranten aan die protesteerden tegen te hoge belastingen en het beleid van de Franse president Emmanuel Macron. De laatste weken is het protest uitgebreid naar Wallonië. Uiteindelijk inspireerden de protesten in Frankrijk ook Nederlanders. Op zaterdag 1 december waren er protesten in ons land. De betogers noemde vele argumenten om in actie te komen zoals: de verlaging van de accijnzen, het zorgstelsel, het migratiebeleid, de pensioenleeftijd, een basisinkomen voor iedereen en het vertrek van premier Mark Rutte.

‘De maatschappij dendert voort. Mensen worden helemaal in beslag genomen door werk, gezin en social media. Niet iedereen kan volgen. Mensen hebben het gevoel niet gehoord te worden. Tot het moment dat ze persoonlijk geraakt worden. De ‘gele hesjes’ protesten zijn een voorbeeld. Maar ook korter bij zien we protesten mensen bij elkaar brengen. Of het nu gaat om huisvestiging van arbeidsmigranten of aanpassingen aan wegen’, aldus Wim Tielen.

07-11-2018
14/11: schildersdialoog in KunstWerkPlaats
14/11: schildersdialoog in KunstWerkPlaats

Het maandelijkse dialoogcafé van Venray in Dialoog vindt woensdag 14 november plaats in de KunstWerkPlaats in plaats van in Proeflokaal Goesting. May Perenboom en Mia Tielen-Poels organiseren een schildersdialoog in samenwerking met Paul van Hoenselaar, coach van de KunstWerkPlaats. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

 

May Perenboom is werkzaam als ziekenverzorgster bij De Zorgroep en is lifecoach. Mia Tielen is werkzaam als ziekenverzorgster bij De Zorggroep en heeft daarnaast een coachpraktijk Miahart innerlijke kracht. Beiden zijn ze al jaren gespreksleider bij Venray in Dialoog.

 

Op 14 november a.s. gaan Mia en May bij de KunstWerkPlaats de uitdaging aan om een schildersdialoog te houden met als thema ‘Omzien naar elkaar hoe doe je dat?’. Normaal vindt de dialoog plaats in groepsverband. Nu zal de groep na een korte inleiding opgedeeld worden in tweetallen en vertaalt men het gesprek op een schildersdoek!
‘De KunstWerkPlaats is hier een uiterst geschikte plek voor’, aldus Paul van Hoenselaar. ‘We begeleiden en ondersteunen hier dagelijks mensen met een psychisch kwetsbare achtergrond op een creatieve manier om zo tot een persoonlijk doel te komen. De kunst is dan geen doel op zich maar een middel om tot dat doel te komen. Het plezier om creatief bezig te zijn is erg belangrijk en zo werken we samen aan structuur, zingeving en zelfvertrouwen in een veilige omgeving. Deelnemers komen hier soms binnen met een traan en gaan met een lach naar buiten!’

 

Paul woont in Venray en werkt bij de KunstWerkPlaats als coach. Op de Oude Oostrumseweg 19C is hij coach bij schilderen en tekenen en in het atelier voor beeldhouwen op het St. Annapark begeleidt hij bij activiteiten met keramiek en metaalbewerking.

Verder is hij eigenaar van Magnon Creative Production, bureau voor grafische ontwerp en fotografie en hij is medeoprichter van het X-Stream Kunstenaarscollectief. Zijn passie is kunst in de breedste zin van het woord.

De droom van Paul is om samen met zijn collega’s en het bestuur de twee KunstWerkPlaatsen samen te voegen tot één faciliteit waar ze professioneler kunnen werken en met meer mogelijkheden. ‘Voor onze mensen is het belangrijk om een veilige en inspirerende plek te hebben waar ze in rust kunnen werken.’ 

02-10-2018
10 oktober: Dialoogcafé over andere woonvormen
10 oktober: Dialoogcafé over andere woonvormen

Op 10 oktober a.s. is Leo Heldens te gast bij het maandelijkse dialoogcafé in Goesting. Leo gaat graag in dialoog over ‘andere woonvormen’. Hoe zou wonen er voor ouderen in de toekomst uit moeten zien, nu we weer steeds meer voor elkaar moeten zorgen? Gespreksleider Nicky Vievermans spreekt dit thema ook erg aan. Zij zal de dialoog daarom faciliteren.


Leo heeft een zeer brede achtergrond en werkervaring in de maatschappelijke en sociale sector. Hij startte zijn carrière in de psychiatrie, waarna hij de overstap maakte naar onder meer de kinderbescherming en bureau Halt. De laatste jaren is Leo zeer actief in de begeleiding en coördinatie van omgangsregelingen. Daarnaast werkt hij als mediator bij met name arbeidsconflicten.


Waarom dit onderwerp?
Leo: ‘De veranderende, steeds duurder wordende zorg, het feit dat wij als burger zelf meer de regie moeten gaan nemen (burgerparticipatie) en het groeiende besef dat we samen na moeten gaan denken over hoe onze oude dag (inclusief  eventuele zorg) er later uit moet gaan zien’, houdt me al een tijdje bezig.’
Nicky: ‘Mijn vader overleed begin dit jaar. Hij had de ziekte van Alzheimer. De wens om zo lang mogelijk als partner voor elkaar te zorgen en de zware mantelzorgrol van mijn moeder deden me  beseffen dat mijn eigen generatie na moet gaan denken over de vraag of dit in de toekomst vol te houden is. De vergrijzing, de uitgeklede dure zorg, de wens om er in onze samenleving toch meer voor elkaar te zijn, houdt me bezig. En doordat mijn man planontwikkelaar is, voeren we regelmatig gesprekken over andere woonvormen. Een mooi moment dus voor deze dialoog!’


Wie zouden jullie graag aan tafel willen ontmoeten?
Mensen kriskras door de samenleving heen, die zich verbonden voelen met dit thema en die zich óók afvragen of andere vormen van zorg gekoppeld aan andere woonvormen oplossingen kunnen bieden voor de toekomst, zijn van harte welkom! Samen in gesprek over ervaringen, dromen en wensen die kunnen leiden tot begrip, verbinding, ideeën en misschien wel acties rondom dit boeiende thema!’ 

 

05-09-2018
'Beter een goede buur dan een verre vriend'
'Beter een goede buur dan een verre vriend'

Woensdag 12 september gaat het tijdens het maandelijkse dialoogcafé in Proeflokaal Goesting over ‘Omzien naar elkaar’. Ook de nationale Week van de Dialoog (van 2 tot en met 9 november) staat in het teken van het thema OMZIEN. De vrijwilligers/ gespreksleiders van Venray in Dialoog doen dit jaar weer mee aan de Week van de Dialoog. Met het thema wil de werkgroep bijdragen aan een gemeente met buurten waarin het goed samenleven is. Gespreksleider Wilco van der Bas zet op 12 september de eerste stap tijdens het dialoogcafé. Hij legt uit waarom hij dit thema zo belangrijk vindt.

 

Waarom kozen jullie voor dit thema?
‘Als werkgroep hebben we de Venrayse samenleving de afgelopen zes jaar op verschillende momenten en rond verschillende thema’s kennis laten maken met de kracht van de dialoog. De dialoog verbindt mensen, zoals een debat of discussie mensen juist vaak scheidt. Ons werk is geland; op steeds meer plaatsen zien wij dat de dialoog als bijzonder gespreksmiddel wordt ingezet. Tijdens haar jaarlijkse evaluatie heeft de werkgroep uitgesproken dat Venray in Dialoog toe is aan een volgende stap: hoe kunnen we de kracht van de dialoog inzetten om maatschappelijk van meerwaarde te zijn?’

 

Omzien naar elkaar, hoe doe je dat?
‘Samenleven is niet voor niets een WERK-woord; het houdt in dat jij jezelf  inzet voor een ander en die ander voor jou. Het gaat dus over wederkerigheid, maar ook over nieuwsgierigheid. Wie ben jij? Ken jij mij? We horen in de media bijna wekelijks dat de zorg verandert en dat we meer voor elkaar moeten gaan betekenen, meer naar elkaar moeten omzien. Maar hoe doe je dat? Hoe kom je dichterbij de ander?  Wat is daarvoor nodig? En wie drukt dan als eerste op de deurbel van de ander? Misschien ben jij dat wel. Of er wordt op jouw deurbel gedrukt. En hoe reageer je dan? Verbaasd, afwijzend of verwelkom je die buur of buurtgenoot?
De werkgroep Venray in Dialoog heeft als droom om tijdens de Week van de Dialoog op vele plekken in Venray dialoogtafels te organiseren waar wordt gesproken over het thema ‘Omzien naar elkaar, hoe doe je dat? Het zou mooi zijn als mensen hun woonkamer of eettafel open willen stellen voor een verbindend straat- of buurtgesprek! Als ons dat lukt, zijn we ervan overtuigd dat we met elkaar Venray socialer en prettiger maken!

 

Wie zou jij graag op 12 september aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
‘Mensen met hart voor hun buren en hun buurt. Inwoners die al een buren-netwerk hebben opgebouwd en mensen die voor dit idee openstaan. Ik weet bijvoorbeeld dat in het verleden in de Oranjebuurt dit soort netwerken zijn ontstaan en dat die tot op de dag van vandaag fungeren. Het zou leuk zijn als ook zij aanschuiven.’


Herken jij je in dit thema?  Meld je dan aan voor de dialoogtafel op 12 september (19.30 – 22.00 uur)  via onze website of via info@venrayindialoog.nl .

 

06-06-2018
13 juni Dialoogcafé over vrijheid
13 juni Dialoogcafé over vrijheid

Woensdag 13 juni staat het dialoogcafé in Proeflokaal Goesting in het teken van ‘vrijheid’.  Volgens gespreksleider Gerard van den Buijs een zeer actueel thema: ‘Je ziet het overal in de wereld en in onze samenleving. En het aantal mensen dat zoekende is naar HUN vrijheid neemt alleen maar toe’.

 

‘Duizenden mensen zijn dagelijks op de vlucht. We zien het elke dag op TV. Ze ontvluchten het land van afkomst en laten alles achter in een door oorlog verscheurd en vernietigd thuisland. Ze riskeren alles om te komen tot HUN ‘Vrijheid’’, aldus Gerard.
Volgend jaar is het precies 75 jaar geleden dat Venray werd bevrijd van tirannie en onderdrukking. En ook toen waren mensen op de vlucht. Joden, kunstenaars, anders denkenden en verzetsstrijders vreesden voor hun leven en HUN vrijheid. En zij ontvluchtten toen hun vaderland, Nederland. Gerard: ‘Wat is er veranderd? Wat hebben we geleerd? En, wat kunnen wij nog meer doen om een ieder zijn vrijheid te gunnen en geven?’

 

Wat is jouw ervaring met vrijheid?

‘Ik heb vele ervaringen betreffende vrijheid. Voor het eerst op kamers. Het behalen van mijn motorrijbewijs. Maar de essentie ligt genuanceerder. Respect, tolerantie en acceptatie. Begrip voor de vrijheid van een ander. Zonder die van jezelf uit het oog te verliezen. Samenleven. Dat is voor mij nu vrijheid.’

 

Wat is jouw droom?

‘Dat er meer mensen gaan beseffen wat vrijheid is en hoe daar naar te handelen. Zodat iedereen kan deelnemen en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij waarin wij allemaal leven. Meer kwaliteit van leven dus in onze samenleving .’

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

‘Ik ben nieuwsgierig naar ervaringen van mensen die aan den lijve hebben ervaren wat (geen) vrijheid betekent.’

 

03-04-2018
11 april: dialoogcafé over dementie
11 april: dialoogcafé over dementie

Woensdag 11 april staat het dialoogcafé in Proeflokaal Goesting in het teken van dementie. Volgens gespreksleider Sjef Wester en zijn tafeldame Maria  aan den Boom-Camps een zeer actueel thema; je ziet het overal in de samenleving en het aantal mensen dat dementie heeft neemt toe doordat we steeds ouder worden. 


Maria en Sjef zijn beiden gepensioneerd, genieten volop van het leven en staan actief in de maatschappij onder meer door vrijwilligerswerk. Ook zijn ze opa en oma en erg blij met de kleinkinderen. Sjef is tevens actief als gespreksleider bij Senior Service, wandeltrainer bij ATV en mantelzorger. Maria is gespreksleider bij het  Alzheimer Café, lid van (de) werkgroep Venray Dementie Vriendelijk en  vrijwilliger bij Kapstok.

 

Wat zijn jullie ervaringen met dementie?

‘Beiden hebben we in de directe omgeving te maken met voorbeelden van dementie of ontwikkelingen die daar op lijken. Als je dementie vlakbij zelf ervaart en rond kijkt zie je veel mensen met gelijke ervaringen. Ervaringen delen met anderen is dan zeer waardevol’, aldus Sjef. Maria: ‘Ik heb vanuit mijn werk en vrijwilligerswerk de ervaring dat lotgenoten spreken goed kan doen.’

 

Wat zijn jullie dromen?

‘Dat er meer mensen weten wat dementie is en hoe daar naar te handelen. Zodat de getroffen personen langer kunnen deelnemen aan veel reguliere dagelijkse zaken zoals ontspanning, sport en beweging. Meer kwaliteit van leven dus voor de betrokkenen en hun (mantelzorg)omgeving.’

 

Wie zouden jullie graag nog meer aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

‘Wij zouden graag mensen ontmoeten die in hun omgeving met dementie, maar ook met de voortekenen daarvan, te maken hebben.’

06-03-2018
14 maart dialoogcafé 'Elkaar zien'

Woensdag 14 maart is er weer een dialoogcafé in Proeflokaal Goesting. Gespreksleider Gerard van den Buijs vertelt waarom hij het thema ‘elkaar zien’ koos. 


Waarom dit thema en wat spreekt jou zo aan?

‘Er is de laatste tijd zoveel commotie over ‘die andere, die vreemde’, dat ik graag een dialoog wil aangaan met mensen die hierover hun ervaring willen delen. Mijn vraag is dan ook, zien wij elkaar nog wel écht? Of hebben wij een ‘eigen beeld’ gecreëerd van de ander? En klopt dat beeld dan wel? Wat zien wij als we kijken naar die ander, die vreemde? En wat ‘voelen wij dan’ bij het zien van die ander? Angst? Afgunst? Haat? Liefde? Wat doet het met jou als je naar die andere, die buitenlander, die punker, die homo, die vluchteling, of  zelfs naar zwarte piet kijkt? Weet jij eigenlijk wel wie die ander is?’

 

Wat zijn jouw ervaringen met dit thema?

‘Sommige mensen waar ik een goede band mee heb, zeggen soms de vreselijkste dingen over ‘de buitenlander’ of over ‘die andere’. Ze spreken schande van de laksheid van de regering als ze op tv de oorlog en ellende van weerloze mensen zien. Ze zijn verontwaardigd als ze verdronken vluchtelingen zien en al helemaal als er een kind op een strand aanspoelt. Zij hebben dan mededogen en medelijden en zijn zelfs bereidt diep in de buidel te tasten om te steunen. Maar als deze mensen, op de vlucht voor geweld en armoe, bij ons in de straat dreigen te komen wonen zijn ze ineens niet meer zo enthousiast. Een Asielzoekerscentrum. Een Polenhotel. Oorlog/geweld slachtoffers, vluchtelingen. We willen ze gewoon niet. En wat zijn de meest gehoorde redenen. Ze pikken onze banen in. Ze stelen. Ze verkrachten onze dochters. Hoe zien wij deze mensen dan? Hoe komt het dat wij een ander beeld van ze krijgen als ze naast ons komen wonen?’

 

Wat is jouw droom of wens omtrent dit thema?

‘Ik zou graag door middel van dialoog willen zien dat meer mensen begrip voor elkaar krijgen en ‘een ander’ beter leren accepteren. Dat jij anders bent dan ik, maakt mij niet beter of slechter dan die ander.’

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

‘Ik nodig graag alle mensen uit die ervaring hebben met afwijzen en/of afwijzing. Maar ook mensen die in hun werkveld hier mee te maken hebben. En andere belangstellende zijn natuurlijk ook van harte welkom. Hoe zien wij elkaar? Schuif aan bij deze dialoogtafel en deel je ervaring , zodat de angst plaats kan maken voor meer begrip.’

04-01-2018
Passie voor boeken
Passie voor boeken

Wat is er heerlijker dan je laten meevoeren door het verhaal in een boek? Een spannende detective, een historische roman, een aangrijpende biografie. Ze nemen je even mee naar een andere werkelijkheid. ‘Passie voor boeken’ is het dan ook het thema van het eerste dialoogcafé van 2018 op 10 januari a.s. van 19.30-22.00 uur. U bent van harte welkom aan de dialoogtafel in Proeflokaal Goesting bij tafelheer Maarten Streefkerk en dialoogleider Yvette van Rijswick.

Maarten is een echte boekenliefhebber en -verzamelaar. Naast zijn werk in de zorg, runt hij sinds 10 januari 2016 – inmiddels samen met een tiental vrijwilligers - Leescafé St Bernard. Het Leescafé is inmiddels een bekende plek voor veel Venraynaren. Het is een ontmoetingsplek vóór en dóór boekenliefhebbers!  Een heerlijke plek om even tot rust te komen, je (lees)ervaringen te delen en je te laten verrassen door interessante ontmoetingen met andere leespassionisten. Iedereen mag gratis een of meer boeken mee naar huis nemen.

De boeken zijn afkomstig van mensen die via het Leescafé hun geliefde boeken een tweede leven willen geven. Boekenliefhebbers willen de gelezen verhalen doorgeven aan en zijn nieuwsgierig naar de boeken die door anderen zijn ingebracht. Aan tafel in het Leescafé worden er onder het genot van een bakje koffie of thee leeservaringen uitgewisseld en boeken aanbevolen. Bezoekers vinden elkaar zo niet alleen in hun passie voor lezen, maar ontdekken al pratende ook andere raakvlakken. Er wordt gepraat en geluisterd.

Dat is ook de basis van de dialoog op 10 januari. Het dialooggesprek verloopt via 4 stappen: Kennismaken, ervaringen delen, dromen en doen. Yvette – zelf gezegend met een overvolle boekenkast van 15m2 – zal de dialoog leiden. Maarten en Yvette hopen op 10 januari hun passie te mogen delen met andere liefhebbers. Want boeken lezen is mooi, maar ervaringen over boeken delen is nog mooier!