VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Nieuws archief 2016

27-12-2016
Dialoogcafé 4/1: 'Wat je aandacht geeft groeit'
Dialoogcafé 4/1: 'Wat je aandacht geeft groeit'

Nicky Vievermans begeleidt op woensdag 4 januari a.s. de dialoog tijdens het dialoogcafé in Goesting. Zij koos het thema ‘Wat je aandacht geeft groeit’. Dat geldt volgens haar voor twee richtingen; aandacht voor het negatieve en voor het positieve. ‘Ik ben niet blind voor negativiteit, maar ik denk dat meer mensen zich bewust mogen zijn van het effect van zowel negatieve als positieve aandacht en het feit dat we hier een keuze in hebben. Als je zelf in staat bent om je aandacht meer op iets positiefs te richten, dan groeit dus dit aandachtsgebied. Hoe mooi is dat!’

 

Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?

‘Ik gebruik de dialoog in diverse varianten tijdens mijn werk. Iedere keer ben ik verbaasd over het resultaat. Binnen een paar uur zie je dat mensen, die soms al jaren lang samenwerken, elkaar totaal anders gaan zien omdat ze voor het eerst écht naar elkaar luisteren en dingen van elkaar horen die ze nooit hebben gehoord. Simpelweg omdat er tijd wordt vrijgemaakt; aandacht! Vanuit mijn werkervaring ben ik dus heel positief over de dialoog. Toen ik daarom een paar jaar geleden gevraagd werd om gespreksleider te worden voor Venray in Dialoog heb ik geen seconde getwijfeld. Ik ben blij met deze rol omdat ik hiermee in mijn directe omgeving een steentje kan bijdragen aan hetgeen ik belangrijk vind. Aandacht en naar elkaar luisteren staan centraal in de dialoog. Het bevordert de onderlinge verbinding en begrip tussen mensen in de Venrayse samenleving. ‘

 

Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen?

‘Iedere dialoogtafel is bijzonder en ik ga altijd naar huis met weer een mooie ervaring. Een mooi voorbeeld is dat ik eens een dialoogtafel mocht begeleiden waar een oorlogsveteraan bij zat. Het thema dat jaar was vrijheid. Door het delen van de veelal traumatische ervaringen van iemand die daadwerkelijk ervaren had hoe het is om NIET vrij te zijn, werd ik mij heel bewust van de waarde van vrijheid. Een redelijk abstract begrip werd als het ware ineens bijna tastbaar.’

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

Alle mensen uit de regio die het leuk vinden om bijzondere verhalen te horen en te delen en die open staan om naar elkaar te luisteren zijn welkom. Laat je verrassen door het effect van verbinding! 

01-12-2016
Dialoogcafé 7 december: levensbeeindiging
Dialoogcafé 7 december: levensbeeindiging

Op haar werk wordt May Perenboom regelmatig geconfronteerd met het thema levensbeëindiging. Zij is dan ook erg benieuwd  hoe anderen over dit thema denken. ‘Kun je hier zelf over beslissen, en wat als je dat niet meer kunt’, zijn vragen die bij May opkomen. Zij leidt op woensdag  7 december a.s. het Dialoogcafé in Proeflokaal Goesting. Iedereen die over dit gevoelige en actuele thema wilt meepraten is welkom.

 

Waarom vind jij Venray in Dialoog belangrijk?
‘Dit vind ik belangrijk, omdat er al genoeg gediscussieerd wordt. Juist in een dialoog word er écht naar elkaar geluisterd. Je toont meer respect naar elkaar. En doordat je in een kleine groep een bepaald thema bespreekt, zorgt dit voor saamhorigheid en dat geeft verbinding.’

 

Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?
‘Op een avond bij ‘Gave dingen doen’ ontmoette  ik Gerard van den Buijs,  die weg was en is van deze gespreksvorm. Na een avond kletsen was ook ík weg van de dialoog.’

 

Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen?
‘Mooie ervaringen zijn er steeds weer, telkens als ik weer een dialoogtafel begeleid. De inzet, de bereidheid en openheid om te delen spreekt me zeer aan. Vooral wat iemand met het thema doet , verrast me steeds. Een mooi voorbeeld is de plannen die gemaakt werden om twee buurtverenigingen nader tot elkaar te laten komen.’

 

Waarom heb je het thema levensbeëindiging gekozen?
Medio april/mei was er een programma op tv over levensbeëindiging. Dat heeft me aan het denken gezet.’

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
‘Iedereen die zich aangesproken voelt omtrent dit thema en in het bijzonder Arianne Boon, geestelijke verzorger van Vincent van Gogh.’

20-10-2016
Dialoogcafé op 2 november: religie lust of last?
Dialoogcafé op 2 november: religie lust of last?

Op 2 november a.s. leidt Sjef Wester, gespreksleider bij Venray in Dialoog, het dialoogcafé in Proeflokaal Goesting over het thema ‘religie lust of last?’. Mensen met uiteenlopende religies of juist zonder religie zijn van harte uitgenodigd.

 

Waarom heb je het thema ‘religie lust of last?’ gekozen?
Als vrijdenker verwonder ik mij dat er mensen zijn die ondanks de vreselijke teksten uit de diverse heilige boeken religie toch weten in te zetten voor hun eigen levensvreugde. Het lijkt me buitengewoon interessant in een vertrouwelijke omgeving te horen waarom mensen hun religie zien als een lust of een last. Wederzijds begrip en verbinding krijgt dan volop een kans.

 

Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?
Met veel plezier ben ik gespreksleider bij een discussie en debat groep bij Senior Service. De dialoog als gespreksvorm is ook een hele mooie manier om mensen hun diepere gedachten met elkaar te laten delen. Als gespreksleider probeer ik dit proces te begeleiden.’

 

Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen?
In een 2 uur durend gesprek heb ik met heel veel aandacht geluisterd naar een echtpaar van 65 jaar dat zich vanuit een bijbel vaste situatie door zelfstudie hebben ontdaan van hun last van christen zijn naar een lust van vrijdenker zijn. Helaas hebben zij daar een hoge prijs voor  betaald door toedoen van hun sociale omgeving.’

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
Liefst ontmoet ik mensen met uiteenlopende religies of juist zonder religie. Van moslim tot pastafari. Tevens hoop ik atheïst D66 statenlid Jan van de Ven te ontmoeten, die toegezegd heeft te komen.

11-10-2016
Dialoog in Venray voorbeeld voor rest van Limburg
Dialoog in Venray voorbeeld voor rest van Limburg

Woensdag 12 oktober a.s. bezoekt Karin Oppelland, directeur Nederland in Dialoog, de werkgroep Venray in Dialoog tijdens een inspiratiebijeenkomst voor alle gespreksleiders. Oppelland zal onder meer de ontwikkelingen van de dialoog in Nederland schetsen. Duidelijk is volgens haar dat Venray aardig voorop loopt als dialooggemeente.

 

Met een goed bezochte Week van de Dialoog in 2014 en 2015, een maandelijks dialoogcafé,  regelmatig dialogen op aanvraag en burgemeester Hans Gilissen als beschermheer, ontwikkelt Venray zich tot een heuse dialooggemeente. Een reden voor de directeur van Nederland om eens een kijkje te komen nemen. Woensdag 12 oktober neemt zij deel aan de inspiratiebijeenkomst voor alle 10 getrainde en 3 nieuwe gespreksleiders. Tijdens deze bijeenkomst wordt de volgende Week van de Dialoog van 4 tot en met 11 november voorbereid.

 

Nieuwe verbindingen

In de Week van de Dialoog komen inwoners van Venray samen. Zij wisselen in kleine kring (5-8 personen) gedurende 2,5 uur ervaringen en dromen uit onder leiding van een getrainde gespreksleider. Dat gebeurt op vele plekken in het centrum en de kerkdorpen van Venray. De locatie en een drankje worden door Venrayse organisaties en bedrijven beschikbaar gesteld, omdat zij de dialoog een warm hart toedragen. Dat maakt het tot een week waarop vele nieuwe verbindingen worden gelegd tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding en de binding met Venray versterken. 

 

Luisteren zonder oordeel

De aanslagen in Amerika (2001) waren in Rotterdam aanleiding om als stadsgenoten met elkaar in dialoog te gaan. Men realiseerde zich dat de diepere oorzaak van deze gebeurtenis was dat mensen elkaar onvoldoende kennen en dat van daaruit onbegrip en angst ontstaan. De beste manier om hier wat aan te doen is mensen op zo’n manier met elkaar in gesprek te brengen, dat ze bereid zijn om met respect naar elkaar te luisteren, zonder te oordelen. Vanuit dit Rotterdamse initiatief ontstond  Nederland in Dialoog, inmiddels in zo’n 100 steden actief. Bij een dialoog vormen vier stappen de leidraad voor het gesprek: kennismaken, ervaringen delen, dromen delen, doen.

27-09-2016
5 oktober dialoogcafe over intimiteit
5 oktober dialoogcafe over intimiteit

‘Dialoog draagt bij aan een betere en vriendelijkere samenleving.’ Dat is de overtuiging van Gerard van den Buijs, voorzitter van de werkgroep Venray in Dialoog. Hij leidt woensdag 5 oktober om 19.30 uur de dialoog tijdens het dialoogcafé in proeflokaal Goesting. Het thema: intimiteit. Iedereen is welkom!

 

‘Mensen die een dialoog hebben ervaren staan meteen anders in het leven. Het maakt je ervan bewust hoe weinig we nog naar elkaar luisteren en hoe snel wij onze mening en vooral (voor)oordeel hebben over anders denkenden. Venray in Dialoog nodigt uit om te ervaren dat we ook op een andere manier kunnen communiceren dan we gewend zijn. Het gaat vooral om het luisteren en elkaar vragen stellen; waaróm denkt die ander er zo anders over? Tijdens de dialoog ervaar je dat onze dromen en wensen soms dichterbij elkaar liggen dan we denken. Het verbindt mensen met elkaar.’

 

Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?

‘Om een dialoog te laten slagen zijn er gespreksregels. Het lijkt voor de hand liggend om de ander te laten uitpraten en met respect te behandelen, maar wij zijn zo gewend om te reageren, om er iets van te vinden en onze mening tegenover de ander te uiten, dat een ervaren gespreksleider nodig is om de dialoog in goede banen te leiden. De gespreksleider zorgt voor veiligheid en vertrouwen aan de dialoogtafel. En daar wil ik heel graag mijn steentje aan bij dragen.’

 

Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen?

‘Ik heb heel veel mooie ervaringen meegemaakt aan de dialoogtafel, als gespreksleider én als gesprekspartner. Het blijft mij ontroeren hoe mensen open staan voor diepgaande gesprekken en het delen van hun ervaringen. Dit met de wetenschap dat alles wat wordt gezegd, binnen de tafel blijft. Van de vele ervaringen wil ik er twee aanstippen. Ik was aanwezig bij de dialoog in de Rooyse Wissel tijdens de Week van de Dialoog vorig jaar. Het thema was ‘vrijheid’. De setting bestond uit vijf ‘buiten’ mensen, één bewoner van de Rooyse Wissel en zijn begeleider. Ongelooflijk hoe een locatie bepalend kan zijn voor een dialoog. Zelden zo’n  emotie beleeft bij alle deelnemers. Een andere bijzondere dialoog was die met gemeenteraadsleden. Zij zijn gewend om met elkaar in discussie of debat te gaan, maar tijdens de dialoog werd echt naar elkaar geluisterd en vroegen de raadsleden naar elkaars ervaring en gedachte. ‘De mens achter de mens, kwam naar voren’, zoals een van de deelnemers aangaf.’

 

Waarom heb je het thema intimiteit gekozen voor het dialoogcafé?

‘Intimiteit is een vorm van verbondenheid tussen twee of meer personen. Deze verbondenheid kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn. En intimiteit is vooral persoonlijk. Jouw intimiteit is de mijne niet. Hoe sta jij tegenover intimiteit met je vader of moeder? Met je kinderen of je partner? Met je werkgever en collega? Wat voel jij bij dit thema? Heb jij persoonlijk of professioneel te maken met intimiteit? Mag je bijvoorbeeld als leerkracht nu wel of niet een verdrietig kind knuffelen? Is aanraking intimiteit? Ik nodig met dit thema graag mensen uit om te durven vertellen en te luisteren naar een ervaring van de ander. Iedereen is meer dan welkom. ’ 

01-09-2016
De jeugd van tegenwoordig, wat heb jij eraan?
De jeugd van tegenwoordig, wat heb jij eraan?

Stan Verhaag heeft twee opgroeiende zoons, van 11 en 13 jaar. Soms halen ze het bloed onder zijn nagels vandaan, het volgende moment ontroeren ze hem. Maar het mooiste van de jeugd vindt hij dat ze je als volwassene kunnen inspireren. Daarom leidt hij op woensdag 7 september van 19.30 - 22.00 uur graag een dialoog over ‘De jeugd van tegenwoordig, wat heb jij eraan?’.

 

Waarom vind jij Venray in Dialoog belangrijk?
Stan Verhaag: ‘Omdat mensen de mooiste dingen vertellen als ze de ruimte krijgen. De laatste jaren is op radio en tv het elkaar in de rede vallen tot kunst verheven. Vaak betekent luisteren: heel hard bedenken wat jij zelf vindt van wat de ander vertelt. Tijdens Venray in Dialoog betekent luisteren: je eigen meningen overboord gooien en luisteren naar andermans ervaringen, gedachten, gevoelens. Soms vallen er zelfs stiltes. Niet-pijnlijke stiltes. Dat mag. Dat is goed.’

 

Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?
‘Mijn vak is journalist, tekstschrijver en dagvoorzitter. Mensen interviewen en de juiste vragen stellen: dat is mijn lust en mijn leven. Als gespreksleider bij Venray in Dialoog krijgt mijn vak een extra dimensie, namelijk alleen het hoogst nodige zeggen.’

 

Waarom heb je gekozen voor het thema ‘De jeugd van tegenwoordig, wat heb jij eraan?’?

'Omdat we als volwassenen geneigd zijn de jeugd te zien als onvolwassenen die nog heel veel moeten leren – van ons. Wij kunnen echter ook van hen leren en ons door hen laten inspireren. Maar het kan op 7 september ook gaan over wat je lastig vindt aan opvoeden. Of over het verschil tussen de jeugd van tegenwoordig en die van vroeger.'

 

Hoe laat je je zelf inspireren?
‘Wanneer ik als voetbalscheidsrechter tussen kinderen over het veld loop, vind ik het mooi hoe ze elkaar aanmoedigen, hoe scheutig ze vaak zijn met complimenten. "Lekker!" roepen ze dan. Het is ook inspirerend – en soms hartverscheurend – hoe ze omgaan met tegenslag, als ploeg en als individu. En langs de kant staan mensen te schreeuwen. Dat zijn wij, de volwassenen van tegenwoordig.'

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
‘Iedereen die wil luisteren naar het verhaal van anderen en die het fijn vindt als anderen naar zijn of haar verhaal willen luisteren. Het zou mooi zijn als mensen geïnspireerd raken door de dialoog én door de jeugd van tegenwoordig. Die is trouwens ook van harte welkom! Zonder mobieltje, dat wel.’

27-07-2016
3 augustus dialoog over het St. Annaterrein
3 augustus dialoog over het St. Annaterrein

Yvette van Rijswick is elke dag op het St. Annaterrein te vinden. Wandelen met de hond, rondje hardlopen of gewoon even een luchtje scheppen. Het St. Annaterrein fascineert haar. Ze kan genieten van de sfeer en de natuur, maar ze maakt zich ook zorgen over het verval en het vandalisme op het terrein. Daarom leidt ze op woensdag 3 augustus graag een dialoog over ‘De vele gezichten van het St. Annaterrein’. Een thema waar jong en oud elkaar in kunnen ontmoeten.


Waarom vind jij Venray in Dialoog belangrijk?

‘De dialoog is een hele mooie manier om met elkaar verhalen en ervaringen te delen. Luisteren naar elkaar, dromen over de toekomst van bijvoorbeeld het St. Annaterrein, en dan afsluiten met een persoonlijke actie wat jij er zelf aan die toekomst zou willen bijdragen.’


Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen?

‘Ik kom vaker een dame tegen die met een prikstok rommel tussen de struiken uithaalt en opruimt om het terrein schoon te houden. Zo mooi.’


Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?

‘Ik wilde weleens een andere manier van gesprek ervaren. We zijn zo geneigd om steeds met elkaar te discussiëren of ‘ja, maar te zeggen….’. Het leek me juist mooi om met elkaar over Venrayse onderwerpen in dialoog te gaan.’


Waarom heb je het thema ‘De vele gezichten van het St. Annaterrein’ gekozen?

‘Wij wonen aan de rand van het St. Annaterrein. Ik kom er dagelijks. De natuur wisselt constant, de sfeer is nostalgisch, de stilte is bijzonder en er zijn zoveel mensen die op een of andere manier een geschiedenis met het terrein hebben. Ze hebben er gewerkt, gewoond, gebouwd of juist
afgebroken. Bij mijn wandelingetjes ontmoet ik soms mensen met een heel bijzonder verhaal. Maar ik word ook wel triest van het verval en het vandalisme. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken over een thema voor het Dialoogcafé: ‘De vele gezichten van het St. Annaterrein’. Daar heb ik beelden bij van vroeger, maar ook beelden bij voor de toekomst. Wat gaat het worden nu het erop lijkt dat het terrein binnenkort toch echt een andere eigenaar krijgt? Best spannend.’


Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

‘Ik hoop aan mijn dialoogtafel gasten te mogen ontvangen met mooie verhalen, ervaringen en dromen over het St. Annaterrein: scholieren, (oud-) patiënten, hun begeleiders, wandelaars, politici, omwonenden, de mensen van Joutou, fotografen, opa’s en oma’s die met hun kleinkinderen de dierenweide ontmoeten of misschien zelfs de nieuwe projectontwikkelaar….

Van harte welkom!’

01-07-2016
6 juli dialoogtafel over Stilte
6 juli dialoogtafel over Stilte

We leven in een tijd waarin er weinig momenten van stilte zijn. Toch ervaart Margo Bolenius dat stilte voor haar van levensbelang is. Soms irriteert zij zich aan altijd en overal prikkels, dat stilte met van alles wordt gevuld. Margo is heel benieuwd hoe anderen dit ervaren. Zij is 6 juli gespreksleider tijdens het dialoogcafé.

Waarom vind jij Venray in Dialoog belangrijk?
‘De dialoog is een gespreksvorm die veel ruimte en begrip geeft aan de deelnemers. Daar ben ik groot voorstander van. Door gespreksleider van Venray in Dialoog te zijn, breng ik het in de praktijk en kan ik deelnemers een mooie ervaring meegeven. Ervaren en beleven, dat werkt!’

Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?
‘Ik werd twee jaar geleden aangetrokken door het onderwerp van de Week van de Dialoog: ‘Vitaal Venray’. Dit is wat mij boeit. Hoe blijf ik vitaal en op welke wijze kan ik aan vitaliteit van mensen en organisaties bijdragen? Tijdens mijn eerste dialoogtafel was ik positief verrast hoe de dialoog juist de verschillende denkbeelden van de deelnemers laat zien. Diep onder de indruk wat stilte en luisteren naar elkaar oplevert. Ik weet hoe belangrijk luisteren is. Hoe gemakkelijk daaraan voorbij wordt gegaan en hoe snel de ‘luisteraar’ met zijn of haar ervaring het gesprek overneemt. Ik kan alleen maar zeggen; de dialoog verdient veel meer aandacht. Ik doe dit door ook gespreksleider te zijn en daarmee zoveel mogelijk mensen een ervaring mee te geven.’

Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen?
‘Vorig jaar ben ik op 5 mei op de Duitse begraafplaats gespreksleider geweest met als thema ‘vrijheid’. Een indrukwekkende plek op een gedenkwaardige dag met een grote diver
siteit aan de tafel. Uitdagend voor mij om de deelnemers in de dialoog te houden, weg van de discussie. Ik was onder de indruk dat vrijheid voor iemand puur kan betekenen te mogen kiezen voor een mening zonder gevaar te lopen. Dan voel ik me een ontzettend rijke en dankbare Nederlandse.

Waarom heb je het thema ‘stilte’ gekozen?
‘Ik herinner me dat mijn astrologiemeester destijds zei: ‘Margo het is goed voor je als je leert stil te zijn, gewoon op de bank zitten en niets doen.’ Het heeft jaren geduurd en nu kan ik steeds beter die stilte waarderen. Het wonen in een rustige omgeving. Mijn kennismaking met zen-meditatie. In de natuur wandelen. Dit draagt daaraan bij. In die stilte krijg ik de meest creatieve ideeën, doe ik inspiratie op en kan ik goed contact maken en voelen hoe het met me is. Stilte betekent veel voor mij en soms irriteer ik me aan altijd en overal prikkels. Ik ben heel benieuwd hoe anderen dit ervaren.’

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
‘Ik wil graag mensen ontmoeten die stilte waarderen of het tegenovergestelde hiervan. Wat de waarde van beide mogelijkheden is. Hoor graag van jullie en tot ziens aan de dialoogtafel.’

31-05-2016
1 juni dialoog over milieu-veranderen in Venray
1 juni dialoog over milieu-veranderen in Venray

Het klimaat verandert steeds sneller; de temperatuur stijgt wereldwijd, de noordelijke ijskap smelt en de zeespiegel stijgt. De eerste atol-eilanden verdwijnen onder water. Na veertig jaar debat over de oorzaak van deze veranderingen, zijn we het er over eens dat ons handelen de oorzaak is. Mondiaal en landelijk worden aangescherpte milieuverdragen gesloten. Maar herkennen jullie ook het volgende? ‘Wie is er voor verandering?’ Alle vingers gaan omhoog. Vervolgens wordt gevraagd wie gaat veranderen. Dan wordt het stil….. 

Op 1 juni staat in Goesting daarom het WERKwoord milieu-veranderen centraal.


Waarom vind jij Venray in Dialoog belangrijk? 
Venray in Dialoog is onderdeel van de landelijke beweging Nederland in Dialoog. De vrijwilligers promoten en stimuleren dat mensen met elkaar op een andere manier het gesprek aan gaan. Het andere zit ‘m in de basisvaardigheid van een gesprek: LUISTEREN! Door met aandacht naar elkaars ervaringen te luisteren bereiken de ca. acht deelnemers aan de dialoogtafel een gespreksniveau dat hoger ligt dan bij een debat of discussie: verbindend én wederkerig. Deze techniek van onze dialogen dragen bij aan een sterke(re) samenleving. De dialoogtafel is een ervaring die ik iedereen gun.


Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen? 
Jazeker. Wat ik telkens ervaar is dat de dialoog deelnemers verbindt; in tweeëneenhalf uur tijd worden vreemden kennissen. De indeling van de gesprekken (kennismaken, ervaringen delen, wensen formuleren en hoe deze te realiseren) zorgt er voor dat de deelnemers elkaar in korte tijd en op een bijzondere manier leren kennen. Als je dan meemaakt dat er zelfs telefoonnummers of mailadressen worden uitgewisseld, word ik blij van mijn rol als gespreksleider.


Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?
Voorjaar 2014 las ik in Venray boeit! over Venray in Dialoog; men zocht mensen die opgeleid wilden worden tot gespreksleider. Vanuit mijn ervaring met raadsdebatten wilde ik graag ervaren wat dialoogtafels opleveren. Daarnaast past deze gesprekstechniek in mijn bagage als procesbegeleider bij de gemeente Venray.


Waarom heb je het thema milieu-veranderen gekozen?
 
Van jongs af aan voel ik mij verbonden met onze planeet. Hoe we er mee omgaan, de gevolgen voor het klimaat, de wereldwijde ontbossing, enzovoort. In Venray lijkt de aarde nog niet de aandacht te krijgen die noodzakelijk is. Juist door lokaal tot acties te komen, worden mensen zich bewust van hun eigen rol. Mijn droom die ik in deze Venray Boeit deel is dat Venraynaren elkaar dankzij de milieudialoog op 1 juni vinden.


Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
 
Ik hoop woensdag 1 juni heel verschillende mensen te ontmoeten. Al hun persoonlijke ervaringen maken dat aan de dialoogtafel bijzondere - wellicht zelfs collectieve - dromen kunnen ontstaan. Als ik mogelijke deelnemers mag noemen, dan denk ik aan een CEO/algemeen directeur van een in Venray gevestigd internationaal bedrijf, een bevlogen Venrayse vrijwilliger van Greenpeace, een bestuurder van Limburgs Landschap, aan bijvoorbeeld Martin Houben die zijn bedrijf aan het vergroenen is, maar ook aan bewoners die zich grote zorgen maken over de wereldwijde stijging van de temperatuur, zoals verleden week in het nieuws kwam.  

31-05-2016
Gespreksleiders gezocht

We willen ons team van gespreksleiders uitbreiden met 3 vrijwilligers.
Daarvoor zijn we op zoek naar mensen die oprecht kunnen luisteren, aandacht hebben voor verbale en non-verbale reacties, die kunnen doorvragen en samenvatten en ervoor willen zorgen dat in het dialooggesprek iedereen de ruimte krijgt om mee te doen.
Je wordt door ons in het najaar getraind in de dialoogmethodiek en je kunt het komend jaar nog gebruiken om te oefenen.
 
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Gerard van den Buys (gerard@venrayindialoog.nl).