VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Nieuws archief 2016

27-12-2016
Dialoogcafé 4/1: 'Wat je aandacht geeft groeit'
Dialoogcafé 4/1: 'Wat je aandacht geeft groeit'

Nicky Vievermans begeleidt op woensdag 4 januari a.s. de dialoog tijdens het dialoogcafé in Goesting. Zij koos het thema ‘Wat je aandacht geeft groeit’. Dat geldt volgens haar voor twee richtingen; aandacht voor het negatieve en voor het positieve. ‘Ik ben niet blind voor negativiteit, maar ik denk dat meer mensen zich bewust mogen zijn van het effect van zowel negatieve als positieve aandacht en het feit dat we hier een keuze in hebben. Als je zelf in staat bent om je aandacht meer op iets positiefs te richten, dan groeit dus dit aandachtsgebied. Hoe mooi is dat!’

 

Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?

‘Ik gebruik de dialoog in diverse varianten tijdens mijn werk. Iedere keer ben ik verbaasd over het resultaat. Binnen een paar uur zie je dat mensen, die soms al jaren lang samenwerken, elkaar totaal anders gaan zien omdat ze voor het eerst écht naar elkaar luisteren en dingen van elkaar horen die ze nooit hebben gehoord. Simpelweg omdat er tijd wordt vrijgemaakt; aandacht! Vanuit mijn werkervaring ben ik dus heel positief over de dialoog. Toen ik daarom een paar jaar geleden gevraagd werd om gespreksleider te worden voor Venray in Dialoog heb ik geen seconde getwijfeld. Ik ben blij met deze rol omdat ik hiermee in mijn directe omgeving een steentje kan bijdragen aan hetgeen ik belangrijk vind. Aandacht en naar elkaar luisteren staan centraal in de dialoog. Het bevordert de onderlinge verbinding en begrip tussen mensen in de Venrayse samenleving. ‘

 

Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen?

‘Iedere dialoogtafel is bijzonder en ik ga altijd naar huis met weer een mooie ervaring. Een mooi voorbeeld is dat ik eens een dialoogtafel mocht begeleiden waar een oorlogsveteraan bij zat. Het thema dat jaar was vrijheid. Door het delen van de veelal traumatische ervaringen van iemand die daadwerkelijk ervaren had hoe het is om NIET vrij te zijn, werd ik mij heel bewust van de waarde van vrijheid. Een redelijk abstract begrip werd als het ware ineens bijna tastbaar.’

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

Alle mensen uit de regio die het leuk vinden om bijzondere verhalen te horen en te delen en die open staan om naar elkaar te luisteren zijn welkom. Laat je verrassen door het effect van verbinding! 

20-10-2016
Dialoogcafé op 2 november: religie lust of last?
Dialoogcafé op 2 november: religie lust of last?

Op 2 november a.s. leidt Sjef Wester, gespreksleider bij Venray in Dialoog, het dialoogcafé in Proeflokaal Goesting over het thema ‘religie lust of last?’. Mensen met uiteenlopende religies of juist zonder religie zijn van harte uitgenodigd.

 

Waarom heb je het thema ‘religie lust of last?’ gekozen?
Als vrijdenker verwonder ik mij dat er mensen zijn die ondanks de vreselijke teksten uit de diverse heilige boeken religie toch weten in te zetten voor hun eigen levensvreugde. Het lijkt me buitengewoon interessant in een vertrouwelijke omgeving te horen waarom mensen hun religie zien als een lust of een last. Wederzijds begrip en verbinding krijgt dan volop een kans.

 

Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?
Met veel plezier ben ik gespreksleider bij een discussie en debat groep bij Senior Service. De dialoog als gespreksvorm is ook een hele mooie manier om mensen hun diepere gedachten met elkaar te laten delen. Als gespreksleider probeer ik dit proces te begeleiden.’

 

Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen?
In een 2 uur durend gesprek heb ik met heel veel aandacht geluisterd naar een echtpaar van 65 jaar dat zich vanuit een bijbel vaste situatie door zelfstudie hebben ontdaan van hun last van christen zijn naar een lust van vrijdenker zijn. Helaas hebben zij daar een hoge prijs voor  betaald door toedoen van hun sociale omgeving.’

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
Liefst ontmoet ik mensen met uiteenlopende religies of juist zonder religie. Van moslim tot pastafari. Tevens hoop ik atheïst D66 statenlid Jan van de Ven te ontmoeten, die toegezegd heeft te komen.

27-09-2016
5 oktober dialoogcafe over intimiteit
5 oktober dialoogcafe over intimiteit

‘Dialoog draagt bij aan een betere en vriendelijkere samenleving.’ Dat is de overtuiging van Gerard van den Buijs, voorzitter van de werkgroep Venray in Dialoog. Hij leidt woensdag 5 oktober om 19.30 uur de dialoog tijdens het dialoogcafé in proeflokaal Goesting. Het thema: intimiteit. Iedereen is welkom!

 

‘Mensen die een dialoog hebben ervaren staan meteen anders in het leven. Het maakt je ervan bewust hoe weinig we nog naar elkaar luisteren en hoe snel wij onze mening en vooral (voor)oordeel hebben over anders denkenden. Venray in Dialoog nodigt uit om te ervaren dat we ook op een andere manier kunnen communiceren dan we gewend zijn. Het gaat vooral om het luisteren en elkaar vragen stellen; waaróm denkt die ander er zo anders over? Tijdens de dialoog ervaar je dat onze dromen en wensen soms dichterbij elkaar liggen dan we denken. Het verbindt mensen met elkaar.’

 

Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?

‘Om een dialoog te laten slagen zijn er gespreksregels. Het lijkt voor de hand liggend om de ander te laten uitpraten en met respect te behandelen, maar wij zijn zo gewend om te reageren, om er iets van te vinden en onze mening tegenover de ander te uiten, dat een ervaren gespreksleider nodig is om de dialoog in goede banen te leiden. De gespreksleider zorgt voor veiligheid en vertrouwen aan de dialoogtafel. En daar wil ik heel graag mijn steentje aan bij dragen.’

 

Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen?

‘Ik heb heel veel mooie ervaringen meegemaakt aan de dialoogtafel, als gespreksleider én als gesprekspartner. Het blijft mij ontroeren hoe mensen open staan voor diepgaande gesprekken en het delen van hun ervaringen. Dit met de wetenschap dat alles wat wordt gezegd, binnen de tafel blijft. Van de vele ervaringen wil ik er twee aanstippen. Ik was aanwezig bij de dialoog in de Rooyse Wissel tijdens de Week van de Dialoog vorig jaar. Het thema was ‘vrijheid’. De setting bestond uit vijf ‘buiten’ mensen, één bewoner van de Rooyse Wissel en zijn begeleider. Ongelooflijk hoe een locatie bepalend kan zijn voor een dialoog. Zelden zo’n  emotie beleeft bij alle deelnemers. Een andere bijzondere dialoog was die met gemeenteraadsleden. Zij zijn gewend om met elkaar in discussie of debat te gaan, maar tijdens de dialoog werd echt naar elkaar geluisterd en vroegen de raadsleden naar elkaars ervaring en gedachte. ‘De mens achter de mens, kwam naar voren’, zoals een van de deelnemers aangaf.’

 

Waarom heb je het thema intimiteit gekozen voor het dialoogcafé?

‘Intimiteit is een vorm van verbondenheid tussen twee of meer personen. Deze verbondenheid kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn. En intimiteit is vooral persoonlijk. Jouw intimiteit is de mijne niet. Hoe sta jij tegenover intimiteit met je vader of moeder? Met je kinderen of je partner? Met je werkgever en collega? Wat voel jij bij dit thema? Heb jij persoonlijk of professioneel te maken met intimiteit? Mag je bijvoorbeeld als leerkracht nu wel of niet een verdrietig kind knuffelen? Is aanraking intimiteit? Ik nodig met dit thema graag mensen uit om te durven vertellen en te luisteren naar een ervaring van de ander. Iedereen is meer dan welkom. ’ 

27-07-2016
3 augustus dialoog over het St. Annaterrein
3 augustus dialoog over het St. Annaterrein

Yvette van Rijswick is elke dag op het St. Annaterrein te vinden. Wandelen met de hond, rondje hardlopen of gewoon even een luchtje scheppen. Het St. Annaterrein fascineert haar. Ze kan genieten van de sfeer en de natuur, maar ze maakt zich ook zorgen over het verval en het vandalisme op het terrein. Daarom leidt ze op woensdag 3 augustus graag een dialoog over ‘De vele gezichten van het St. Annaterrein’. Een thema waar jong en oud elkaar in kunnen ontmoeten.


Waarom vind jij Venray in Dialoog belangrijk?

‘De dialoog is een hele mooie manier om met elkaar verhalen en ervaringen te delen. Luisteren naar elkaar, dromen over de toekomst van bijvoorbeeld het St. Annaterrein, en dan afsluiten met een persoonlijke actie wat jij er zelf aan die toekomst zou willen bijdragen.’


Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen?

‘Ik kom vaker een dame tegen die met een prikstok rommel tussen de struiken uithaalt en opruimt om het terrein schoon te houden. Zo mooi.’


Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?

‘Ik wilde weleens een andere manier van gesprek ervaren. We zijn zo geneigd om steeds met elkaar te discussiëren of ‘ja, maar te zeggen….’. Het leek me juist mooi om met elkaar over Venrayse onderwerpen in dialoog te gaan.’


Waarom heb je het thema ‘De vele gezichten van het St. Annaterrein’ gekozen?

‘Wij wonen aan de rand van het St. Annaterrein. Ik kom er dagelijks. De natuur wisselt constant, de sfeer is nostalgisch, de stilte is bijzonder en er zijn zoveel mensen die op een of andere manier een geschiedenis met het terrein hebben. Ze hebben er gewerkt, gewoond, gebouwd of juist
afgebroken. Bij mijn wandelingetjes ontmoet ik soms mensen met een heel bijzonder verhaal. Maar ik word ook wel triest van het verval en het vandalisme. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken over een thema voor het Dialoogcafé: ‘De vele gezichten van het St. Annaterrein’. Daar heb ik beelden bij van vroeger, maar ook beelden bij voor de toekomst. Wat gaat het worden nu het erop lijkt dat het terrein binnenkort toch echt een andere eigenaar krijgt? Best spannend.’


Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

‘Ik hoop aan mijn dialoogtafel gasten te mogen ontvangen met mooie verhalen, ervaringen en dromen over het St. Annaterrein: scholieren, (oud-) patiënten, hun begeleiders, wandelaars, politici, omwonenden, de mensen van Joutou, fotografen, opa’s en oma’s die met hun kleinkinderen de dierenweide ontmoeten of misschien zelfs de nieuwe projectontwikkelaar….

Van harte welkom!’

31-05-2016
1 juni dialoog over milieu-veranderen in Venray
1 juni dialoog over milieu-veranderen in Venray

Het klimaat verandert steeds sneller; de temperatuur stijgt wereldwijd, de noordelijke ijskap smelt en de zeespiegel stijgt. De eerste atol-eilanden verdwijnen onder water. Na veertig jaar debat over de oorzaak van deze veranderingen, zijn we het er over eens dat ons handelen de oorzaak is. Mondiaal en landelijk worden aangescherpte milieuverdragen gesloten. Maar herkennen jullie ook het volgende? ‘Wie is er voor verandering?’ Alle vingers gaan omhoog. Vervolgens wordt gevraagd wie gaat veranderen. Dan wordt het stil….. 

Op 1 juni staat in Goesting daarom het WERKwoord milieu-veranderen centraal.


Waarom vind jij Venray in Dialoog belangrijk? 
Venray in Dialoog is onderdeel van de landelijke beweging Nederland in Dialoog. De vrijwilligers promoten en stimuleren dat mensen met elkaar op een andere manier het gesprek aan gaan. Het andere zit ‘m in de basisvaardigheid van een gesprek: LUISTEREN! Door met aandacht naar elkaars ervaringen te luisteren bereiken de ca. acht deelnemers aan de dialoogtafel een gespreksniveau dat hoger ligt dan bij een debat of discussie: verbindend én wederkerig. Deze techniek van onze dialogen dragen bij aan een sterke(re) samenleving. De dialoogtafel is een ervaring die ik iedereen gun.


Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen? 
Jazeker. Wat ik telkens ervaar is dat de dialoog deelnemers verbindt; in tweeëneenhalf uur tijd worden vreemden kennissen. De indeling van de gesprekken (kennismaken, ervaringen delen, wensen formuleren en hoe deze te realiseren) zorgt er voor dat de deelnemers elkaar in korte tijd en op een bijzondere manier leren kennen. Als je dan meemaakt dat er zelfs telefoonnummers of mailadressen worden uitgewisseld, word ik blij van mijn rol als gespreksleider.


Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?
Voorjaar 2014 las ik in Venray boeit! over Venray in Dialoog; men zocht mensen die opgeleid wilden worden tot gespreksleider. Vanuit mijn ervaring met raadsdebatten wilde ik graag ervaren wat dialoogtafels opleveren. Daarnaast past deze gesprekstechniek in mijn bagage als procesbegeleider bij de gemeente Venray.


Waarom heb je het thema milieu-veranderen gekozen?
 
Van jongs af aan voel ik mij verbonden met onze planeet. Hoe we er mee omgaan, de gevolgen voor het klimaat, de wereldwijde ontbossing, enzovoort. In Venray lijkt de aarde nog niet de aandacht te krijgen die noodzakelijk is. Juist door lokaal tot acties te komen, worden mensen zich bewust van hun eigen rol. Mijn droom die ik in deze Venray Boeit deel is dat Venraynaren elkaar dankzij de milieudialoog op 1 juni vinden.


Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
 
Ik hoop woensdag 1 juni heel verschillende mensen te ontmoeten. Al hun persoonlijke ervaringen maken dat aan de dialoogtafel bijzondere - wellicht zelfs collectieve - dromen kunnen ontstaan. Als ik mogelijke deelnemers mag noemen, dan denk ik aan een CEO/algemeen directeur van een in Venray gevestigd internationaal bedrijf, een bevlogen Venrayse vrijwilliger van Greenpeace, een bestuurder van Limburgs Landschap, aan bijvoorbeeld Martin Houben die zijn bedrijf aan het vergroenen is, maar ook aan bewoners die zich grote zorgen maken over de wereldwijde stijging van de temperatuur, zoals verleden week in het nieuws kwam.  

31-05-2016
Gespreksleiders gezocht

We willen ons team van gespreksleiders uitbreiden met 3 vrijwilligers.
Daarvoor zijn we op zoek naar mensen die oprecht kunnen luisteren, aandacht hebben voor verbale en non-verbale reacties, die kunnen doorvragen en samenvatten en ervoor willen zorgen dat in het dialooggesprek iedereen de ruimte krijgt om mee te doen.
Je wordt door ons in het najaar getraind in de dialoogmethodiek en je kunt het komend jaar nog gebruiken om te oefenen.
 
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Gerard van den Buys (gerard@venrayindialoog.nl).

23-05-2016
Eerste dialoogcafe gaat over herdenking
Eerste dialoogcafe gaat over herdenking

Op 4 mei a.s. staat het thema ‘herdenking’ centraal tijdens het eerste Dialoogcafé van Venray in Dialoog. Gespreksleidster Mia Tielen licht het thema toe en vertelt over haar ervaringen met de dialoog.


Waarom koos jij het thema herdenking? 

Het is 4 mei. Het thema koos ik uit respect. Herdenking kan gaan over het herdenken van oorlogsslachtoffers van de WOII, andere oorlogssituaties of vredesoperaties. Het kan ook herdenking in het algemeen zijn. Bijna iedereen heeft wel iemand verloren en wil hem of haar op zijn tijd en eigen manier herdenken. Hoe doe je dat dan? Hoe ga je hiermee om? Wie of wat heb je hiervoor nodig? Hoe deel jij jouw ervaringen?


Waarom ben jij gespreksleidster geworden van Venray in Dialoog? 
De methode dialoog spreekt mij erg aan. Het delen van ervaringen en wat je hiermee kan doen. Het open staan naar elkaar zonder oordeel. Als levenscoach heb ik geleerd om goed te luisteren naar anderen en vooral zonder oordeel. Het geeft mooie gespreksstoffen, verdieping en mogelijkheden om aan de slag te gaan. Je gaat met andere ogen kijken naar elkaar, vriendelijker, respectvol en vooral zonder oordeel.

 

Waarom vind jij ‘Venray in Dialoog’ belangrijk? 
Ik vind het belangrijk dat wij ons meer open stellen naar elkaar toe. Hier bedoel ik mee dat we oprecht luisteren naar elkaar. Niet meteen in de aanval gaan of een discussie aangaan, maar zonder oordeel luisteren naar de ander. Echt luisteren! Wat heeft de ander te vertellen! Dat we in openheid onze ervaringen en dromen kunnen delen en kijken wat we ermee kunnen doen. Dat we hierdoor verbinding krijgen met elkaar. Verbinding met de mensen uit Venray en de kerkdorpen.

 

Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen? 
Als gespreksleidster verbaast het mij iedere keer weer wat voor mooie gesprekken er op tafel komen. Dat iedereen durft te delen ook al ben je vreemden van elkaar. De dialoogmethode nodigt uit!


Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten? 
Ik zou het mooi vinden als ik jonge, middeljonge en oudere mensen, die op welke manier dan ook betrokken zijn bij een (oorlogs-) slachtoffer. Wat zijn zijn/haar ervaringen? Wat voor een impact had het op het gezin en in zijn/haar verdere ontwikkeling?

Ook zou ik graag een  afgevaardigde van de bond wapenbroeders afd. Venray-Gennep aan tafel welkom heten of mensen van Scouting Venray. Zij hebben regelmatig kransen gelegd op het Engels kerkhof. Hoe ervaren zij dit? Wat is hun betrokkenheid?

08-03-2016
Dialoog over vluchtelingen in Venray

Venray in Dialoog organiseert  op vrijdagavond 1 april en zaterdagochtend 2 april een dialoog over het thema ‘Vluchtelingen in Venray’. Hiermee wil Venray in Dialoog inwoners van Venray tijd en ruimte geven om volgens de dialoogmethodiek met elkaar in gesprek te gaan over dit actuele onderwerp.

 

Bij een dialoog staat luisteren naar elkaar centraal. Een dialoog is duidelijk geen discussie of debat. Onder leiding van een gespreksleider wissel je in ongeveer twee uur tijd ervaringen en dromen uit en word je uitgedaagd om te vertellen wat je kunt doen om je droom waar te maken. Door deze uitwisseling ontstaat meer begrip tussen mensen. Bovendien brengt dialoog verbindingen tot stand en ontstaan er nieuwe initiatieven. De dialoog is geheel vrijblijvend en verplicht tot niets.

 

De dialogen vinden plaats in de Bibliotheek aan de Merseloseweg 59 in Venray. Vrijdag 1 april van 18.30 – 21.00 uur en zaterdag 2 april van 10.30 -  13.00 uur. Per dialoogtafel kunnen maximaal acht personen deelnemen. U kunt zich aanmelden via info@venrayindialoog.nl.  Voor meer informatie over Venray in Dialoog en de dialoogmethodiek kijk op deze website.