VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Nieuws

22-09-2014
Wonen Limburg ambassadeur Venray in Dialoog
Wonen Limburg ambassadeur Venray in Dialoog

We vroegen Martin Delhij, senior adviseur Wijkontwikkeling, waarom Wonen Limburg de dialoog over Vitaal Venray zo belangrijk vindt.
 

“In de eerste plaats geloven wij in dialoog”, begint Delhij. “Praten met elkaar, ervaringen en dromen delen, brengt mensen dichter bij elkaar op een positieve manier. Daarnaast is vitaliteit een belangrijk thema voor ons als wooncorporatie. Hoe zorg je ervoor dat wijken en het platteland vitaal blijven? Wat hebben mensen nodig om prettig te leven? Wij noemen onszelf wat dat betreft ook liever een ‘leefcorporatie’, omdat we er continu naar streven leefgemeenschappen te vormen waarin ontmoeting tussen mensen wordt gestimuleerd en verschillen tussen mensen worden overbrugd.”


Mensen verbinden
De maatschappelijke trend is dat mensen langer in hun eigen woonomgeving blijven en dat ze daar de zorg krijgen die nodig is. Wat doet Wonen Limburg eraan om te voorkomen dat mensen vereenzamen? Delhij: “Deze ontwikkeling vraagt om betrokkenheid van burgers bij elkaar. Dat begint met ontmoeting. Als jij je buurvrouw nooit ontmoet, dan weet je ook niet dat ze hulp nodig heeft. Daarom stimuleert en faciliteert Wonen Limburg de verbinding van mensen. Dat doen we onder meer door het creëren van ontmoetingsruimtes, zoals bij De Mulder in Veltum. Maar ook het Multifunctioneel Centrum in Leunen is daar een mooi voorbeeld van. Daar waar burgerkracht is en mensen zelf initiatieven nemen, ondersteunen we die. En als het nodig is zijn wij initiatiefnemer en stimuleren we de bewoners om activiteiten te ontwikkelen die de ontmoeting in de wijk bevorderen.”
 

Energie
Op de vraag of Venray volgens Delhij vitaal is, moet hij een antwoord schuldig blijven. “Vitaal is een containerbegrip. Ik kan niet voor andere mensen bepalen wat vitaal is. Persoonlijk denk ik dat ontmoeting, gezondheid en zingeving belangrijke aspecten van vitaliteit zijn, maar dat is voor ieder mens anders. Als wooncorporatie kijken we wel naar al deze aspecten. We richten beweegtuinen in en we ondersteunen onder meer projecten waarbij groentetuinen worden gerealiseerd. Zoals bijvoorbeeld in Panningen waar we een stuk grond beschikbaar stellen voor een groentetuin voor de voedselbank. Gezonde voeding hoort ook bij een gezond, vitaal leven.
Wat dat betreft ben ik erg benieuwd naar de ervaringen en dromen die mensen tijdens de Week van de Dialoog met elkaar gaan delen. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat zo’n dialoog, los van het thema, een verrijking is. Het is heel inspirerend om in een open sfeer en zonder oordeel naar elkaars verhalen te luisteren. Het is een investering van een paar uur die minstens een dag energie oplevert.”

Iedereen kan meedoen aan de Week van de Dialoog.