VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Nieuws

29-03-2017
Dialoogcafé 5 april: Een brede kijk op gezondheid
Dialoogcafé 5 april: Een brede kijk op gezondheid

Woensdag 5 april is Ariëtte Loeffen gast aan tafel tijdens het dialoogcafé in Proeflokaal Goesting over ‘Hoe ga jij met uitdagingen in je leven om?’. Samen met gespreksleider May Perenboom koos zij dit thema naar aanleiding van een artikel van huisarts Machteld Huber met als titel: ‘Gezondheid heeft met héél je leven te maken’.

 

May Perenboom werkt als verzorgende van dementerende ouderen op Vincentiushof en heeft daarnaast een praktijk aan huis als life coach (Maypower). Ariëtte Loeffen is van huis uit maatschappelijk werkster, maar heeft nu ook een eigen praktijk (van HarteCoaching).

 

Waarom kozen jullie voor dit thema?

‘Voor ons thema zijn wij geïnspireerd door het artikel van Machteld Huber. Zij zegt: “Als arts kun je veel meer doen om iemand gezond te laten blijven en te steunen bij ziekte als je aandacht hebt voor heel de mens en niet alleen voor zijn fysieke klachten. Gezondheid gaat over je hele leven. Alles wat je meemaakt heeft invloed op hoe je je voelt.”’

 

Wat zijn jullie ervaringen met dit thema?

Ariëtte: ‘Mijn oudste dochter was heel zwak na een vroeggeboorte. Ook huilde ze veel en had veel allergieën. De kinderarts die haar behandelde in het ziekenhuis ging niet ‘standaard’met mij en mijn dochtertje om. Ze gaf openlijk aan waar ze ons wel in kon helpen en ook waar ik beter hulp van anderen bij in kon schakelen. Ze stond open voor aanvulling vanuit de natuurlijke geneeswijzen. Dit heeft mij en met name ook mijn dochtertje destijds enorm geholpen en het heeft mij gesterkt in de overtuiging dat wij als professionals ‘over grenzen’ heen moeten (leren) kijken.’

May: ‘Ik ben weduwe en mijn ervaring is dat het zo belangrijk is dat mensen om je heen je leren begrijpen in wat je is overkomen en met je meedenken wat goed voor je is. Zo ben ik ooit in een groep terecht gekomen voor rouwverwerking wat me ontzettend verder geholpen heeft. Alleen al door de verbinding die je voelt met lotgenoten.’

 

Wat zijn jullie dromen?

May: ‘Dat mensen zich meer bewust worden dat er meerdere opties zijn om het beste uit jezelf te halen. Ik zou willen dat er meer samenwerking is tussen de reguliere en alternatieve gezondheidszorg. Onze Belgische buren hebben een meer holistische kijk op de mens en handelen daar veel meer naar. Daar zouden wij nog wel het een en ander van kunnen leren.
Ariëtte: ‘Mijn droom/wens is dat professionals op het gebied van gezondheid de mens als uitgangspunt nemen en niet hun eigen deskundigheid noch (enkel) de klacht of het probleem. Hiervoor dienen we als professionals met name een nieuwsgierige houding aan te nemen, ons te verwonderen. We dienen onszelf op de hoogte te brengen van wat er allemaal aangeboden wordt in gezondheidsland, zowel in de reguliere sector als in de natuurlijke hoek. We dienen elkaar te leren kennen en samen te werken.’

Wie zouden jullie graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

‘Mensen die zich bezighouden op het brede vlak van gezondheid: reguliere geneeskunde, natuurlijke geneeswijzen, beweging, de gemeente, welzijnswerk, ervaringsdeskundigen, etc.’