VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Nieuws

08-04-2014
Burgemeester beschermheer Venray in Dialoog
Burgemeester beschermheer Venray in Dialoog

Venray in Dialoog biedt iedereen die in de gemeente Venray woont, werkt of er op een andere manier mee verbonden is, de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te gaan. Dat gebeurt tijdens een jaarlijkse Dialoogweek in november. Het idee van de Dialoogweek is simpel en doeltreffend. Mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Tijdens de Dialoogweek gebeurt dit op vele plekken in Venray en kerkdorpen. Dat maakt het tot een week waarin vele nieuwe verbindingen worden gelegd tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het levert naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding en de binding met Venray versterken.

 

Ervaringen delen, dromen, doen

De aanslagen in Amerika (2001) waren in Rotterdam aanleiding om als stadsgenoten met elkaar in dialoog te gaan. Men realiseerde zich dat de diepere oorzaak van deze gebeurtenis was dat mensen elkaar onvoldoende kennen en dat van daaruit onbegrip en angst ontstaan. De beste manier om hier wat aan te doen is mensen op zo’n manier met elkaar in gesprek te brengen, dat ze bereid zijn om met respect naar elkaar te luisteren, zonder te oordelen. Vanuit dit Rotterdamse initiatief ontstond Nederland in Dialoog, inmiddels in zo’n 90 steden actief. Jaarlijks nemen ongeveer 24.000 Nederlanders aan de Dialoogweek deel. Een dialoog duurt ongeveer twee uur, waarbij vier vragen de leidraad voor het gesprek vormen: kennismaken, ervaringen delen, dromen, doen.

 

Werkgroep Venray in Dialoog

Gerard van den Buijs startte twee jaar geleden met één dialoogtafel tijdens de Dialoogweek in Venray. Vorig jaar waren dat er vier en dit jaar streeft de nieuwe werkgroep, bestaande uit Gerard van den Buijs, Leonie Boeyen en Dagmar Matthijssen, naar tenminste zeven tafels. Elke dag één op een andere, bijzondere locatie. Daarvoor gaat de werkgroep organisaties en bedrijven benaderen en mensen werven die opgeleid willen worden als gespreksleider van dialoogtafels.

Alle werkzaamheden voor Venray in Dialoog gebeuren op vrijwillige basis. Zo is ook het zilveren speldje dat de burgemeester kreeg bij zijn installatie als beschermheer gesponsord door Edelsmid Hay Reijnders.