VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Nieuws

03-04-2018
11 april: dialoogcafé over dementie
11 april: dialoogcafé over dementie

Woensdag 11 april staat het dialoogcafé in Proeflokaal Goesting in het teken van dementie. Volgens gespreksleider Sjef Wester en zijn tafeldame Maria  aan den Boom-Camps een zeer actueel thema; je ziet het overal in de samenleving en het aantal mensen dat dementie heeft neemt toe doordat we steeds ouder worden. 


Maria en Sjef zijn beiden gepensioneerd, genieten volop van het leven en staan actief in de maatschappij onder meer door vrijwilligerswerk. Ook zijn ze opa en oma en erg blij met de kleinkinderen. Sjef is tevens actief als gespreksleider bij Senior Service, wandeltrainer bij ATV en mantelzorger. Maria is gespreksleider bij het  Alzheimer Café, lid van (de) werkgroep Venray Dementie Vriendelijk en  vrijwilliger bij Kapstok.

 

Wat zijn jullie ervaringen met dementie?

‘Beiden hebben we in de directe omgeving te maken met voorbeelden van dementie of ontwikkelingen die daar op lijken. Als je dementie vlakbij zelf ervaart en rond kijkt zie je veel mensen met gelijke ervaringen. Ervaringen delen met anderen is dan zeer waardevol’, aldus Sjef. Maria: ‘Ik heb vanuit mijn werk en vrijwilligerswerk de ervaring dat lotgenoten spreken goed kan doen.’

 

Wat zijn jullie dromen?

‘Dat er meer mensen weten wat dementie is en hoe daar naar te handelen. Zodat de getroffen personen langer kunnen deelnemen aan veel reguliere dagelijkse zaken zoals ontspanning, sport en beweging. Meer kwaliteit van leven dus voor de betrokkenen en hun (mantelzorg)omgeving.’

 

Wie zouden jullie graag nog meer aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

‘Wij zouden graag mensen ontmoeten die in hun omgeving met dementie, maar ook met de voortekenen daarvan, te maken hebben.’

 

Elke tweede woensdag van de maand is er een Dialoogcafé in Proeflokaal Goesting georganiseerd door de werkgroep Venray in Dialoog. Iedereen die graag deelneemt aan de dialoog is vanaf 19.00 uur welkom in de ruimte boven het proeflokaal. De dialoog duurt van 19.30 – 22.00 uur. U kunt zich aanmelden via info@venrayindialoog.nl. Deelname is gratis. Proeflokaal Goesting stelt de ruimte beschikbaar en biedt de deelnemers gratis koffie en thee aan tijdens de dialoog.

06-03-2018
14 maart dialoogcafé 'Elkaar zien'

Woensdag 14 maart is er weer een dialoogcafé in Proeflokaal Goesting. Gespreksleider Gerard van den Buijs vertelt waarom hij het thema ‘elkaar zien’ koos. 


Waarom dit thema en wat spreekt jou zo aan?

‘Er is de laatste tijd zoveel commotie over ‘die andere, die vreemde’, dat ik graag een dialoog wil aangaan met mensen die hierover hun ervaring willen delen. Mijn vraag is dan ook, zien wij elkaar nog wel écht? Of hebben wij een ‘eigen beeld’ gecreëerd van de ander? En klopt dat beeld dan wel? Wat zien wij als we kijken naar die ander, die vreemde? En wat ‘voelen wij dan’ bij het zien van die ander? Angst? Afgunst? Haat? Liefde? Wat doet het met jou als je naar die andere, die buitenlander, die punker, die homo, die vluchteling, of  zelfs naar zwarte piet kijkt? Weet jij eigenlijk wel wie die ander is?’

 

Wat zijn jouw ervaringen met dit thema?

‘Sommige mensen waar ik een goede band mee heb, zeggen soms de vreselijkste dingen over ‘de buitenlander’ of over ‘die andere’. Ze spreken schande van de laksheid van de regering als ze op tv de oorlog en ellende van weerloze mensen zien. Ze zijn verontwaardigd als ze verdronken vluchtelingen zien en al helemaal als er een kind op een strand aanspoelt. Zij hebben dan mededogen en medelijden en zijn zelfs bereidt diep in de buidel te tasten om te steunen. Maar als deze mensen, op de vlucht voor geweld en armoe, bij ons in de straat dreigen te komen wonen zijn ze ineens niet meer zo enthousiast. Een Asielzoekerscentrum. Een Polenhotel. Oorlog/geweld slachtoffers, vluchtelingen. We willen ze gewoon niet. En wat zijn de meest gehoorde redenen. Ze pikken onze banen in. Ze stelen. Ze verkrachten onze dochters. Hoe zien wij deze mensen dan? Hoe komt het dat wij een ander beeld van ze krijgen als ze naast ons komen wonen?’

 

Wat is jouw droom of wens omtrent dit thema?

‘Ik zou graag door middel van dialoog willen zien dat meer mensen begrip voor elkaar krijgen en ‘een ander’ beter leren accepteren. Dat jij anders bent dan ik, maakt mij niet beter of slechter dan die ander.’

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

‘Ik nodig graag alle mensen uit die ervaring hebben met afwijzen en/of afwijzing. Maar ook mensen die in hun werkveld hier mee te maken hebben. En andere belangstellende zijn natuurlijk ook van harte welkom. Hoe zien wij elkaar? Schuif aan bij deze dialoogtafel en deel je ervaring , zodat de angst plaats kan maken voor meer begrip.’

07-05-2017
10 mei dialoogcafé: Ontmoeting en social media
10 mei dialoogcafé: Ontmoeting en social media

Woensdag 10 mei gaat het tijdens het maandelijkse dialoogcafé in Proeflokaal Goesting over ‘Heb jij wel eens iemand uit Venray via bijvoorbeeld Facebook uitgenodigd om elkaar te leren kennen?’. Gespreksleider Wilco van der Bas koos dit thema omdat hij nieuwsgierig is of het gebruik van social media het aangaan van vriendschappen tegenhoudt of bevordert.

 

Wilco van der Bas werkt als procesbegeleider bij de gemeente Venray en is maatschappelijk actief als ambassadeur/vrijwilliger van de BurgerTop Venray.

 

 Waarom koos je voor dit thema?
‘De eerste BurgerTop Venray, die op 28 januari jl. in de Evenementenhal plaatsvond, leverde 20 ideeën op. De rode draad door al deze voorstellen is het thema ontmoeten. Er bleek bij de 140 deelnemers vooral behoefte te zijn om andere bewoners uit Venray te ontmoeten en te leren kennen. Mijn vooronderstelling is dat mensen via social media wel (nieuws) consumeren, maar dat we veel minder in staat zijn om diezelfde social media in te zetten voor ontmoetingen. Ook niet met bewoners uit onze eigen woonplaats. Wat is er dan mooier om een dialoogcafé te organiseren en die vooronderstelling samen met 8 plaatsgenoten te verkennen?’

 

Wat is jouw ervaring met dit thema?
‘Ik heb een keer iemand uit mijn timeline uitgenodigd voor een aspergemaaltijd bij mij thuis. Zijn interessante werk en ideeën die ik op Twitter voorbij zag komen maakte me nieuwsgierig. Het werd een gezellige ontmoeting, maar het is bij die ene kennismaking gebleven. De persoon woont niet om de hoek….. . En daar zit nu juist mijn nieuwsgierigheid; zijn er Venrayse inwoners die het leuk vinden om nieuwe kennissen te ontmoeten en die daar hun contacten van social media voor gebruiken?’

 

Wat is jouw droom?
‘Mijn inzet is het dialoogcafé van 10 mei en de techniek van het goede dialooggesprek te gebruiken om mensen uit Venray, die elkaar niet kennen, bijeen te brengen en misschien zelfs in verbinding te brengen! En mijn droom is dat de deelnemers aan deze dialoogtafel  nieuwe contacten overhouden die hun leven interessanter maken. Want daarmee wordt ook Venray weer een stukje mooier en fijner om te wonen!’

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
‘Via Twitter heb ik verleden jaar kort “kennisgemaakt” met een provinciegenoot die net als ikzelf vanwege werk zo’n 20 jaar geleden in Venray is neergestreken. Zoals dat heet bij Twitter zijn we elkaars account gaan volgen, maar daar is het bij gebleven. Ik zou het ontzettend leuk vinden deze persoon op 10 mei te ontmoeten en te ontdekken wat ons bindt in Venray. Daarom ga ik diegene uitnodigen via een persoonlijk twitterbericht!

Dit is ook mijn oproep aan andere deelnemers van het dialoogcafé. Nodig 1 of 2 personen uit waar je aan tafel mee wil kennismaken en schrijf je in via onze website of via info@venrayindialoog.nl . Vanzelfsprekend ben je ook van harte welkom om deel te nemen zonder dat je iemand anders meeneemt. Alle ervaringen zijn welkom!’

 

01-12-2016
Dialoogcafé 7 december: levensbeeindiging
Dialoogcafé 7 december: levensbeeindiging

Op haar werk wordt May Perenboom regelmatig geconfronteerd met het thema levensbeëindiging. Zij is dan ook erg benieuwd  hoe anderen over dit thema denken. ‘Kun je hier zelf over beslissen, en wat als je dat niet meer kunt’, zijn vragen die bij May opkomen. Zij leidt op woensdag  7 december a.s. het Dialoogcafé in Proeflokaal Goesting. Iedereen die over dit gevoelige en actuele thema wilt meepraten is welkom.

 

Waarom vind jij Venray in Dialoog belangrijk?
‘Dit vind ik belangrijk, omdat er al genoeg gediscussieerd wordt. Juist in een dialoog word er écht naar elkaar geluisterd. Je toont meer respect naar elkaar. En doordat je in een kleine groep een bepaald thema bespreekt, zorgt dit voor saamhorigheid en dat geeft verbinding.’

 

Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?
‘Op een avond bij ‘Gave dingen doen’ ontmoette  ik Gerard van den Buijs,  die weg was en is van deze gespreksvorm. Na een avond kletsen was ook ík weg van de dialoog.’

 

Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen?
‘Mooie ervaringen zijn er steeds weer, telkens als ik weer een dialoogtafel begeleid. De inzet, de bereidheid en openheid om te delen spreekt me zeer aan. Vooral wat iemand met het thema doet , verrast me steeds. Een mooi voorbeeld is de plannen die gemaakt werden om twee buurtverenigingen nader tot elkaar te laten komen.’

 

Waarom heb je het thema levensbeëindiging gekozen?
Medio april/mei was er een programma op tv over levensbeëindiging. Dat heeft me aan het denken gezet.’

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
‘Iedereen die zich aangesproken voelt omtrent dit thema en in het bijzonder Arianne Boon, geestelijke verzorger van Vincent van Gogh.’

11-10-2016
Dialoog in Venray voorbeeld voor rest van Limburg
Dialoog in Venray voorbeeld voor rest van Limburg

Woensdag 12 oktober a.s. bezoekt Karin Oppelland, directeur Nederland in Dialoog, de werkgroep Venray in Dialoog tijdens een inspiratiebijeenkomst voor alle gespreksleiders. Oppelland zal onder meer de ontwikkelingen van de dialoog in Nederland schetsen. Duidelijk is volgens haar dat Venray aardig voorop loopt als dialooggemeente.

 

Met een goed bezochte Week van de Dialoog in 2014 en 2015, een maandelijks dialoogcafé,  regelmatig dialogen op aanvraag en burgemeester Hans Gilissen als beschermheer, ontwikkelt Venray zich tot een heuse dialooggemeente. Een reden voor de directeur van Nederland om eens een kijkje te komen nemen. Woensdag 12 oktober neemt zij deel aan de inspiratiebijeenkomst voor alle 10 getrainde en 3 nieuwe gespreksleiders. Tijdens deze bijeenkomst wordt de volgende Week van de Dialoog van 4 tot en met 11 november voorbereid.

 

Nieuwe verbindingen

In de Week van de Dialoog komen inwoners van Venray samen. Zij wisselen in kleine kring (5-8 personen) gedurende 2,5 uur ervaringen en dromen uit onder leiding van een getrainde gespreksleider. Dat gebeurt op vele plekken in het centrum en de kerkdorpen van Venray. De locatie en een drankje worden door Venrayse organisaties en bedrijven beschikbaar gesteld, omdat zij de dialoog een warm hart toedragen. Dat maakt het tot een week waarop vele nieuwe verbindingen worden gelegd tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding en de binding met Venray versterken. 

 

Luisteren zonder oordeel

De aanslagen in Amerika (2001) waren in Rotterdam aanleiding om als stadsgenoten met elkaar in dialoog te gaan. Men realiseerde zich dat de diepere oorzaak van deze gebeurtenis was dat mensen elkaar onvoldoende kennen en dat van daaruit onbegrip en angst ontstaan. De beste manier om hier wat aan te doen is mensen op zo’n manier met elkaar in gesprek te brengen, dat ze bereid zijn om met respect naar elkaar te luisteren, zonder te oordelen. Vanuit dit Rotterdamse initiatief ontstond  Nederland in Dialoog, inmiddels in zo’n 100 steden actief. Bij een dialoog vormen vier stappen de leidraad voor het gesprek: kennismaken, ervaringen delen, dromen delen, doen.

01-09-2016
De jeugd van tegenwoordig, wat heb jij eraan?
De jeugd van tegenwoordig, wat heb jij eraan?

Stan Verhaag heeft twee opgroeiende zoons, van 11 en 13 jaar. Soms halen ze het bloed onder zijn nagels vandaan, het volgende moment ontroeren ze hem. Maar het mooiste van de jeugd vindt hij dat ze je als volwassene kunnen inspireren. Daarom leidt hij op woensdag 7 september van 19.30 - 22.00 uur graag een dialoog over ‘De jeugd van tegenwoordig, wat heb jij eraan?’.

 

Waarom vind jij Venray in Dialoog belangrijk?
Stan Verhaag: ‘Omdat mensen de mooiste dingen vertellen als ze de ruimte krijgen. De laatste jaren is op radio en tv het elkaar in de rede vallen tot kunst verheven. Vaak betekent luisteren: heel hard bedenken wat jij zelf vindt van wat de ander vertelt. Tijdens Venray in Dialoog betekent luisteren: je eigen meningen overboord gooien en luisteren naar andermans ervaringen, gedachten, gevoelens. Soms vallen er zelfs stiltes. Niet-pijnlijke stiltes. Dat mag. Dat is goed.’

 

Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?
‘Mijn vak is journalist, tekstschrijver en dagvoorzitter. Mensen interviewen en de juiste vragen stellen: dat is mijn lust en mijn leven. Als gespreksleider bij Venray in Dialoog krijgt mijn vak een extra dimensie, namelijk alleen het hoogst nodige zeggen.’

 

Waarom heb je gekozen voor het thema ‘De jeugd van tegenwoordig, wat heb jij eraan?’?

'Omdat we als volwassenen geneigd zijn de jeugd te zien als onvolwassenen die nog heel veel moeten leren – van ons. Wij kunnen echter ook van hen leren en ons door hen laten inspireren. Maar het kan op 7 september ook gaan over wat je lastig vindt aan opvoeden. Of over het verschil tussen de jeugd van tegenwoordig en die van vroeger.'

 

Hoe laat je je zelf inspireren?
‘Wanneer ik als voetbalscheidsrechter tussen kinderen over het veld loop, vind ik het mooi hoe ze elkaar aanmoedigen, hoe scheutig ze vaak zijn met complimenten. "Lekker!" roepen ze dan. Het is ook inspirerend – en soms hartverscheurend – hoe ze omgaan met tegenslag, als ploeg en als individu. En langs de kant staan mensen te schreeuwen. Dat zijn wij, de volwassenen van tegenwoordig.'

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
‘Iedereen die wil luisteren naar het verhaal van anderen en die het fijn vindt als anderen naar zijn of haar verhaal willen luisteren. Het zou mooi zijn als mensen geïnspireerd raken door de dialoog én door de jeugd van tegenwoordig. Die is trouwens ook van harte welkom! Zonder mobieltje, dat wel.’

01-07-2016
6 juli dialoogtafel over Stilte
6 juli dialoogtafel over Stilte

We leven in een tijd waarin er weinig momenten van stilte zijn. Toch ervaart Margo Bolenius dat stilte voor haar van levensbelang is. Soms irriteert zij zich aan altijd en overal prikkels, dat stilte met van alles wordt gevuld. Margo is heel benieuwd hoe anderen dit ervaren. Zij is 6 juli gespreksleider tijdens het dialoogcafé.

Waarom vind jij Venray in Dialoog belangrijk?
‘De dialoog is een gespreksvorm die veel ruimte en begrip geeft aan de deelnemers. Daar ben ik groot voorstander van. Door gespreksleider van Venray in Dialoog te zijn, breng ik het in de praktijk en kan ik deelnemers een mooie ervaring meegeven. Ervaren en beleven, dat werkt!’

Waarom ben jij gespreksleider geworden van Venray in Dialoog?
‘Ik werd twee jaar geleden aangetrokken door het onderwerp van de Week van de Dialoog: ‘Vitaal Venray’. Dit is wat mij boeit. Hoe blijf ik vitaal en op welke wijze kan ik aan vitaliteit van mensen en organisaties bijdragen? Tijdens mijn eerste dialoogtafel was ik positief verrast hoe de dialoog juist de verschillende denkbeelden van de deelnemers laat zien. Diep onder de indruk wat stilte en luisteren naar elkaar oplevert. Ik weet hoe belangrijk luisteren is. Hoe gemakkelijk daaraan voorbij wordt gegaan en hoe snel de ‘luisteraar’ met zijn of haar ervaring het gesprek overneemt. Ik kan alleen maar zeggen; de dialoog verdient veel meer aandacht. Ik doe dit door ook gespreksleider te zijn en daarmee zoveel mogelijk mensen een ervaring mee te geven.’

Heb jij een mooie ervaring die je wilt delen?
‘Vorig jaar ben ik op 5 mei op de Duitse begraafplaats gespreksleider geweest met als thema ‘vrijheid’. Een indrukwekkende plek op een gedenkwaardige dag met een grote diver
siteit aan de tafel. Uitdagend voor mij om de deelnemers in de dialoog te houden, weg van de discussie. Ik was onder de indruk dat vrijheid voor iemand puur kan betekenen te mogen kiezen voor een mening zonder gevaar te lopen. Dan voel ik me een ontzettend rijke en dankbare Nederlandse.

Waarom heb je het thema ‘stilte’ gekozen?
‘Ik herinner me dat mijn astrologiemeester destijds zei: ‘Margo het is goed voor je als je leert stil te zijn, gewoon op de bank zitten en niets doen.’ Het heeft jaren geduurd en nu kan ik steeds beter die stilte waarderen. Het wonen in een rustige omgeving. Mijn kennismaking met zen-meditatie. In de natuur wandelen. Dit draagt daaraan bij. In die stilte krijg ik de meest creatieve ideeën, doe ik inspiratie op en kan ik goed contact maken en voelen hoe het met me is. Stilte betekent veel voor mij en soms irriteer ik me aan altijd en overal prikkels. Ik ben heel benieuwd hoe anderen dit ervaren.’

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
‘Ik wil graag mensen ontmoeten die stilte waarderen of het tegenovergestelde hiervan. Wat de waarde van beide mogelijkheden is. Hoor graag van jullie en tot ziens aan de dialoogtafel.’