VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Nieuws

21-09-2020
7 oktober: Staan en opvallen in de natuur

Woensdagmiddag 7 oktober organiseert Venray in Dialoog een bijzondere dialoog in het kader van de Week van de Opvoeding die in heel Nederland plaatsvindt van 5 t/m 11 oktober. Ouders en hun kind (vanaf 8 jaar) kunnen meedoen.
Onder leiding van gespreksleiders van Venray in Dialoog gaan ze de natuur in om materiaal te verzamelen voor een collage, waarover ze vervolgens 1 op 1 in gesprek gaan. Een heel andere manier van communiceren, maar ook erg verrassend.

Opvoeden is hard werken. Soms gaat het met vallen en opstaan. Maar het is vooral ook genieten. Daarom zeggen we ‘Staan en Opvallen.’ Hoewel de maatschappelijke druk toeneemt, zijn ouders bovenal weerbaar en veerkrachtig. Daarbij kunnen ze veel inspiratie uit de natuur halen. Vandaar dat Dialoog on Tour deze keer de natuur in gaat.

Doe je als ouder mee met je kind of een van je kinderen? Deelname is gratis. De dialoog start om 14.00 uur in het Odapark en duurt tot 15.30 uur. Wanneer je je aanmeldt via info@venrayindialoog.nl, ontvang je een bevestiging met meer informatie over de exacte locatie. Kijk voor meer informatie op www.venrayindialoog.nl of bel met Mia Tielen T. 06 12 09 40 29.

26-08-2020
Contact met elkaar in het nieuwe normaal

Mensen worden opgeroepen om het aantal contacten met andere mensen te beperken door zoveel mogelijk thuis te werken en thuis niet meer dan 6 gasten te ontvangen en daarbij de 1,5 meter onderlinge afstand te respecteren. Toch zijn er veel mensen op zoek naar contact. In de zomermaanden konden mensen naar buiten, maar hoe zal dat straks in de winter gaan?


Dialoogcafé on Tour gaat weer van start conform de laatste adviezen van de regering. We starten met een wandeling door Venray. Het doel is dat de deelnemers elkaar leren kennen en eerste ervaringen uitwisselen. Daarna zetten we de dialoog op 1,5 meter afstand voort in de ruimte boven Proeflokaal Goesting.

Het doel van de avond is om met een groep van maximaal 6 deelnemers in dialoog ideeën uit te wisselen hoe we in het aanstaande winterseizoen menselijk contact kunnen (blijven) maken.

 

Dialoogcafé on Tour vindt plaats op 9 september a.s. van 19.30 uur tot 22.00 uur. Deelname is gratis. Koffie en thee worden gratis beschikbaar gesteld door Proeflokaal Goesting. U kunt zich aanmelden via info@venrayindialoog.nl. Deelname vindt plaats op volgorde van ontvangst van aanmelding. Ben er dus snel bij!

28-04-2020
Dialoogcafé online over vrijheid

Dialoogcafé on Tour gaat 5 mei a.s. online in dialoog over vrijheid. Nu we fysiek niet bij elkaar kunnen komen vanwege het coronavirus, biedt de online dialoog een goed alternatief. Het is even wennen, maar helemaal niet moeilijk! Doe ook mee en meld je aan.


Op 5 mei vieren we dat Nederland 75 jaar onafhankelijk is. Tegelijkertijd worden we door het coronavirus in onze vrijheden beperkt. Ook zijn er landen waar door oorlog, vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. En er wordt internationaal bezorgdheid geuit over het gebruik van persoonsgegevens. Wat is vrijheid? Wat is vrijheid in deze tijd van corona? Welke vrijheden mis je? En hoe zie je vrijheid voor je in de toekomst?

 

Wil jij je ervaringen en dromen delen over dit onderwerp en die van anderen horen? Meld je dan aan via info@venrayindialoog.nl. Voorafgaand ontvang je een link waarmee je kunt inloggen op zoom. Je moet dus wel beschikken over een laptop, pc of bv. Ipad met camera en geluid. De online dialoog vindt op 5 mei om 14.30 uur en om 19.30 uur plaats en duurt 1,5 uur. Bij beide dialogen kun je een half uur van te voren inloggen. We bieden dan hulp waar nodig. Ben er snel bij, want het aantal deelnemers is beperkt. Graag tot ziens online!

03-03-2020
Dialoogcafé on Tour over verslaving

Verslavingen zijn er in vele vormen. Drugs-, alcohol-, game-, seks- en eetverslavingen zijn de meest voorkomende die we kennen. Maar er zijn nog legio ‘onbekende’ verslavingen waar wij nog geen weet van hebben. Daarom nodigt Venray in Dialoog op 18 maart a.s. mensen aan de dialoogtafel uit die hier ervaring mee hebben. Ook ontmoeten wij graag ‘relaties’ die hierover willen meepraten. Wat betekent het om partner, kind, ouder of vriend van een verslaafde te zijn?

 

Venray in Dialoog heeft ervaringsdeskundige Carl de Bruijn uitgenodigd als tafelgast. Carl, ‘verslaafde in herstel’ zoals hij het mooi noemt, heeft vanuit een nieuw verworven kracht, samen met andere herstellende verslaafden(fellows) Stichting LUKT opgericht;  Luisteren, Uitspreken, Kwetsbaarheid, Toenadering.
Carl deelt op 18 maart zijn ervaring. Hij woont in Geijsteren en werkt als parttimer op de ledenadministratie bij SV Venray. Daarnaast is hij druk met het opstarten van Stichting LUKT. Hij is vrijwilliger bij Omroep Venray en is regelmatig te horen op zondagmiddag bij voetbalwedstrijden en in het radioprogramma ‘Vrij Laat’ op vrijdagavond.

 

Wat zijn je ervaringen met verslaving?

Carl: ‘In het begin lijkt het allemaal wel leuk en gebruikte ik recreatief. Ik zag het gebruiken van cannabis niet echt als een gevaar, maar mijn verslaving nam me steeds meer over en voelde me afzakken. Uiteindelijk had ik geen werk meer, kwam in de schulden, in de bijstand en had ik moeite om te gaan met het leven. Ondanks dat ik probeerde te overleven met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Na de 1e behandeling in 2015 bij Vincent van Gogh, kreeg ik ook nog de diagnose lichte vorm van PDD NOS oftewel autisme. Na de dood van mijn moeder eind 2016 ben ik aan mezelf gaan werken en leerde veel tijdens een behandeling in Portugal. Ik had een terugval nodig om hulp te leren vragen en mezelf nog meer uit te spreken. Vanaf 7 juli 2017 ben ik clean en ik ga regelmatig naar bijeen-komsten van zelfhulpgroepen. Ik heb me kunnen ontwikkelen, heb nu werk en ben tevreden over het leven wat ik nu leid waarin ik van mezelf kan houden.’

 

Wat is je wens of droom?

Carl: ‘Te kunnen blijven genieten van het leven, iets meer te doen met mijn ervaringsdeskundigheid met autisme en verslaving. Meer bekendheid hieraan geven bijvoorbeeld. Ook wil ik meer bewustwording creëren en het bespreekbaar maken van bijvoorbeeld verslaving. Wat of wie zit erachter?’

 

Aanmelden
Het Dialoogcafé van Venray in Dialoog gaat in 2020 zo nu en dan de boer op. Naast de dialoogtafels in Proeflokaal Goesting, vinden dialooggesprekken ook plaats op andere locaties.
Het Dialoogcafé op 18 maart vindt van 19.30 – 22.00 uur plaats in Paviljoen Don Bosco, St. Annapark Noordsingel Venray (het park is autoluw, graag voor de slagboom parkeren en lopen naar het Leescafé.) U bent welkom vanaf 19.15 uur. Koffie en thee worden aangeboden door Leescafé 2.0. Er kunnen maximaal acht personen deelnemen. Daarom graag aanmelden via info@venrayindialoog.nl. We behandelen de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.


Geïnteresseerden die 18 maart niet kunnen, maar wel graag in contact komen met Carl, kunnen mailen naar carl.debruijn@home.nl.

 

28-01-2020
17/2 Dialoogcafé on Tour naar Wauw
17/2 Dialoogcafé on Tour naar Wauw

Dialoogcafé on Tour over aandacht voor minder-validen


Hoe kunnen we in Venray en omgeving meer vrijwilligers krijgen die ouderen en gehandicapten een gezellige dag of activiteit bezorgen? Daarover gaat de dialoog tijdens het Dialoogcafé on Tour op maandag 17 februari om 19.30 uur. Het Dialoogcafé is deze keer te gast bij Wauw speciaal voor jou (Bergweg 10, 5801 EG Venray). Iedereen die graag mee praat over dit onderwerp is van harte welkom. Deelname is gratis!

Franzis Classens woont in Castenray en is als vrijwilliger actief bij de KBO. Gespreksleider Wilco van der Bas is naast zijn werk bij de gemeente Venray vrijwilliger bij Venray in Dialoog.


Waarom dit thema?
Wilco: “18 mei jl. ontmoette ik Franzis tijdens de eerste editie van Rooyin; een verbindingsdag voor actieve bewoners van Venray en alle dorpen die elkaar willen helpen met hun maatschappelijke vraagstukken en initiatieven. Eén van de deelnemers bracht daar een interessant vraagstuk in: Hoe kunnen we in Venray en omgeving meer vrijwilligers krijgen die ouderen en gehandicapten bijvoorbeeld een gezellige dag of vakantie bezorgen? Met onder andere Franzis ontstond een waardevol gesprek over het hoe en waarom van vrijwilligerswerk in de zorg. Om dit actuele vraagstuk meer aandacht te geven en het verder te brengen hebben we afgesproken dat Franzis in 2020 mijn tafeldame van een dialoog zou worden.”

Franzis: “Als ouder en oma weet ik hoe belangrijk het is voor mijn gehandicapte zoon en kleinkind dat zij een maatje hebben om hun passie te kunnen delen en die hen daarin begeleid en ondersteunt. Denk aan activiteiten zoals voetbalwedstrijden of concerten bezoeken. Ook een dagje uit of op bezoek gaan is voor mijn (klein-)kind een welkome afleiding. Het is voor hen en hun lotgenoten sowieso ontzettend fijn om – buiten eigen ouders/familie - een maatje te hebben. Als wij onze zoon ophalen zien wij huisgenoten zitten die ook heel graag eropuit willen.”


Wat is je ervaring met dit thema?
Franzis: “Mijn zoon gaat heel graag naar het voetbal, maar het is telkens weer ingewikkeld om iemand te vinden die hem daarin wil begeleiden. Bovendien is het vaak moeilijk om ergens naar toe te gaan, omdat er maar een beperkt aantal rolstoelplaatsen beschikbaar is.”


Wat is je droom?
Franzis: “Mijn droom is om eenzaamheid van de minder-valide mens weg te nemen, vooral bij die mensen die alleen zijn, die zelf geen kinderen hebben of weinig familie. Het hoeft helemaal niet zoveel energie te kosten om een medemens uit haar of zijn isolement te halen. En het is heel dankbaar werk.”


Wie zou je graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
Wilco: “Franzis en ik hopen bij Wauw (Schuttersveld)vooral mensen te ontmoeten die interesse hebben om maatje te worden van een medemens die hier zoveel behoefte aan heeft. Ook mensen die oplossingen hebben voor dit vraagstuk zijn meer dan welkom!”

 

04-01-2020
22/01: Dialoogcafé on Tour naar BiblioNu
22/01: Dialoogcafé on Tour naar BiblioNu

Het Dialoogcafé van Venray in Dialoog gaat het komende jaar zo nu en dan on tour. Naast de dialoogtafels in Proeflokaal Goesting, vinden de dialooggesprekken ook plaats op andere locaties. Het eerste Dialoogcafé van 2020 is op woensdag 22 januari van 19.30 – 21.30 uur bij BiblioNU aan de Merseloseweg 59. Het thema: de toekomst van de bibliotheek.


De hedendaagse bibliotheek is meer dan een uitleenorganisatie met een grote verzameling van boeken. In haar transitie naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek doet de bibliotheek meer, maar wat is dat dan? De bibliotheek vindt dat zij een bijdrage kan leveren aan het aanpakken van laaggeletterdheid, het bevorderen van leesplezier en aan het bevorderen van de maatschappelijke participatie. Is dit de toekomst van de bibliotheek? En draagt dat bij aan de behoeften en verwachtingen van burgers en politiek?


Toekomstbeelden
Of zijn er nog andere toekomstbeelden mogelijk? Aan welke andere voorbeelden kan de bibliotheek zich spiegelen? Vanuit dat perspectief is het de vraag in hoeverre een bibliotheek gerund kan worden vanuit burgerinitiatieven zoals de Leeszaal Rotterdam West. Is het verstandig om alleen met vrijwilligers te werken? Wat blijft er dan nog over van de professionaliteit die het bibliotheekvak met zich meebrengt?

Aanmelden
Op 22 januari gaan we hierover graag in dialoog. Deze wordt geleid door een getrainde gespreksleider van Venray in Dialoog. Daarnaast neemt een tafelheer/dame van BiblioNu plaats aan tafel. Deelname is gratis. Koffie en thee worden aangeboden door BiblioNu. Er kunnen maximaal acht personen deelnemen. Daarom graag aanmelden via info@venrayindialoog.nl. We behandelen de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.

19-11-2019
18 december: druk, druk, druk! (schildersdialoog)
18 december: druk, druk, druk! (schildersdialoog)

Het maandelijkse dialoogcafé staat woensdag 18 december in het teken van ‘Druk, druk, druk!’ en de dialoogvorm is een schildersdialoog.
Venray in Dialoog organiseert deze schildersdialoog in samenwerking met Sanne Aben van Cultura Venray. De dialoogleider is Mia Tielen-Poels. 


Normaal vindt de dialoog plaats in groepsverband. Echter nu zal de groep na een korte inleiding opgedeeld worden in tweetallen en vertaalt men het dialooggesprek op een schildersdoek. Aan het eind van de avond evalueren we de schilderijen en wat er besproken is. Het is een heel andere manier van communiceren, maar erg verrassend!

 

Wie zijn jullie en wat doen jullie in het dagelijks leven?

Mia is werkzaam als ziekenverzorgster bij De Zorggroep en heeft daarnaast een coachpraktijk ‘Miahart innerlijke kracht.’ Sanneis werkzaam bij Cultura Venray. ‘Cultura Venray is een netwerkorganisatie voor iedereen die zich bezighoudt met kunst- en cultuur. We richten ons o.a. op: ontwikkeling van cultuureducatie, gezamenlijke promotie via allerlei kanalen, organiseren van netwerkbijeenkomsten/cultuurcafés, kunst en cultuur in het centrum, het hafa muziekonderwijs en nog veel meer!’

Over welk thema wil jij graag in dialoog Sanne?

Sanne: ‘Ik geef het thema de naam: ‘Druk, druk, druk’. Druk bezig zijn en een overvolle agenda hebben lijkt vandaag de dag synoniem voor een succesvol bestaan. ‘Geen tijd hebben’ lijkt een alledaagse ervaring van deze tijd. Je ziet daarnaast ook een beweging naar het opzoeken van verstilling in dat dagelijks bestaan: mindfulness, mediteren, in retraite; noem het maar op.’ 

Waarom dit thema? 
Sanne: ‘Ik denk dat veel mensen continu balanceren tussen het vinden van rust en hun eigen geluk en het voldoen aan (vaak zelfgecreëerde) verwachtingen, het hebben van een succesvol en zinvol bestaan. Ik denk dat dit een thema is wat actueel is en waar veel mensen over mee willen- en kunnen praten.’ 

Wat zijn jou ervaringen met dit thema?  
Sanne: ‘Bij Cultura Venray doen we werk dat ‘nooit af’ is. We hebben flexibele werktijden, waaronder ook soms avonden en weekenden vallen. Ook hou je natuurlijk altijd je ogen- en oren open voor inspiratie, nieuwe contacten, nieuwe ideeën. Het is dus belangrijk voor ons om ook bij tijden af te schakelen. Een goede schilder neemt ook weleens afstand van zijn schilderij om hier weer een stapje mee verder te komen. Wij creëren hier binnen het team gelukkig bewust met z’n  allen de tijd en ruimte voor.’ 

Wat zijn je dromen?
Sanne: ‘Dat ruimte voor verstillen, verwonderen en vervelen meer geaccepteerd en noodzakelijk gevonden wordt in onze werkende samenleving. ‘Lummelen’ noemt mijn teamleider Martin dat. Lummelen is goed.’ 

Wie zou je graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten? 
Sanne: ‘Ik zou Joke Hermsen er wel bij willen hebben. Haar boek ‘Stil de tijd’ is een pleidooi voor een langzame toekomst, een geweldig boek! Verder iedereen die interesse heeft in dit thema en het leuk of uitdagend vindt om dit op doek uit te beelden!’

 27-04-2019
8/5: dialoogcafé over 'uit de kast komen'

Woensdag 8 mei a.s. staat het Dialoogcafé in het teken van ‘uit de kast komen’. Gespreksleider May Perenboom koos dit thema uit nieuwsgierigheid; hoe voelen mensen zich als ze uit de kast komen? Bij May aan tafel schuift in elk geval Eva Koenen aan. Zij kwam uit de kast en zou graag willen dat het in de toekomst niet meer zo’n ding hoeft te zijn. Wil je hierover meepraten, meld je dan aan!

 

Gespreksleider May Perenboom werkt in het dagelijks leven met dementerenden en zij is life-coach. Eva Koenen, 31 jaar oud,  is werkzaam als dagbestedingscoach bij ouderen in Venray. Zij woont samen met haar vriendin in Helmond, maar is nog veel in het Venrayse te vinden.


Waarom dit thema?

May: ‘Het thema dat ik heb gekozen, komt voort uit mijn nieuwsgierigheid naar hoe anderen in het leven staan, wat ze ervaren, en hoe ze zich daarbij voelen. Het ‘uit de kast komen’ lijkt me een mooi onderwerp waar ik me in wil verdiepen.’

 

Wat zijn jullie ervaringen met dit thema?

May: ‘Ik heb geen directe ervaring hiermee. Zelf ben ik hetero, maar iedereen mag en kan zichzelf zijn ongeacht haar/zijn geaardheid.

Eva: ‘Ik ben zelf lesbisch en heb dus het hele traject met onder andere ‘uit de kast komen’ meegemaakt.’


Wat zijn jullie dromen?

May: ‘Accepteren van elkaar wie je bent, hoe je bent. Meer begrip voor elkaar kweken, zonder (ver)oordeel, waardoor een vreedzamere wereld.

Eva: ‘Mijn droom is dat het in de toekomst niet meer zo’n enorm ‘ding’ hoeft te zijn om naar je omgeving uit de kast te komen. Het zou normaler moeten zijn. Het zou fijn zijn als mensen zich ervan bewust zijn dat niet iedereen hetero is. Wanneer er meer over gesproken wordt, is het bekender. Onbekend maakt onbemind.’


Wie zouden jullie graag nog meer aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

May: ‘Iedereen is welkom uiteraard, maar zeker ook personen die ‘anders’ geaard zijn of ouders van een kind dat nog uit kast moet komen en mensen die een transitie aangaan.’

Eva: ‘Iedereen met interesse in het thema, maar vooral mensen die graag meer inzicht krijgen in bijvoorbeeld zichzelf, een familielid of de maatschappij.’

02-04-2019
17/4: dialoogcafé over dementie

Woensdag 17 april staat het dialoogcafé in Proeflokaal Goesting in het teken van dementie. Volgens gespreksleider Sjef Wester en zijn tafeldame Maria  aan den Boom-Camps een zeer actueel thema; je ziet het overal in de samenleving en het aantal mensen dat dementie heeft neemt toe doordat we steeds ouder worden. 


Maria en Sjef zijn beiden gepensioneerd, genieten volop van het leven en staan actief in de maatschappij onder meer door vrijwilligerswerk. ‘Beiden hebben we in de directe omgeving te maken met voorbeelden van dementie of ontwikkelingen die daar op lijken. Als je dementie vlakbij zelf ervaart en rond kijkt zie je veel mensen met gelijke ervaringen. Ervaringen delen met anderen is dan zeer waardevol’, aldus Sjef. Maria: ‘Ik heb vanuit mijn werk en vrijwilligerswerk de ervaring dat lotgenoten spreken goed kan doen.’


Wat zijn jullie dromen?

‘Dat er meer mensen weten wat dementie is en hoe daar naar te handelen. Zodat de getroffen personen langer kunnen deelnemen aan veel reguliere dagelijkse zaken zoals ontspanning, sport en beweging. Meer kwaliteit van leven dus voor de betrokkenen en hun (mantelzorg)omgeving.’

 

Wie zouden jullie graag nog meer aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

‘Wij zouden graag mensen ontmoeten die in hun omgeving met dementie, maar ook met de voortekenen daarvan, te maken hebben.’ 

06-02-2019
13/2: dialoogcafé over huisvesting
13/2: dialoogcafé over huisvesting

In de Peel & Maas van 10 januari 2019 staan twee artikelen over huisvesting arbeidsmigranten. Het ene artikel gaat over het dorpsradenoverleg waarvan de kop luid: “Dorpen denken mee over huisvesting”. Het tweede artikel verhaalt over “Nieuwe standaard voor huisvesting arbeidsmigranten”. Woensdag 13 februari is Robert Kurzak gast aan tafel tijdens het dialoogcafé bij Goesting. Robert is directeur van Kafra Housing, een bedrijf dat tijdelijke huisvesting regelt voor specifieke doelgroepen. Wie schuift nog meer aan tafel?

 

De dorpsraden delen in het artikel hun visie hoe om te gaan met huisvesting arbeidsmigranten. Elk dorp staat wel open voor een of andere opvang en oplossing voor zowel klein- als grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Ook vanuit de gemeente klinken positieve geluiden. Veel arbeidsmigranten verblijven nu ‘tijdelijk’ op campings en recreatieparken. Op de Hulst verschijnt een heus chaletdorp, speciaal voor arbeidsmigranten. Een mooi initiatief, dat er grootschalige huisvesting geregeld ‘kan’ worden voor arbeidsmigranten.

 

Maar zouden we niet ook een chaletdorp kunnen bouwen voor starters en jongeren, die zelfstandig willen gaan wonen? Er is een nijpend tekort aan (sociale) woningbouw, zowel betaalbare koop als huurwoningen in Venray. Of zou het mogelijk zijn om de woningcoöperaties te bewegen om meer sociale woning bouw te plegen? Of zou de gemeente hierin iets kunnen of moeten betekenen? 

 

Als tafelgast schuift Robert Kurzak aan, directeur van Kafra, die mede vorm geeft aan (grootschalig) arbeidsmigranten huisvesting. Venray in Dialoog nodigt hierbij een ieder uit die zich betrokken voelt bij huisvesting  van doelgroepen of huisvesting algemeen. Dus ben jij, woningzoekende, arbeidsmigrant, huurder of verhuurder of anderszins en wil jij hierover mee praten. Heb jij vragen, of wil jij gewoon jouw ervaring delen? Kom dan naar het dialoogcafé op 13 februari bij Proeflokaal Goesting.