VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Nieuws

22-05-2019
12/6: schildersdialoog 'druk, druk, druk!'
12/6: schildersdialoog 'druk, druk, druk!'

Op woensdag 12 juni a.s. organiseren Mia Tielen-Poels en Sanne Aben een schildersdialoog bij Cultura Venray. De schildersdialoog duurt van 19.30 tot 22.00 uur en heeft het thema ‘druk, druk, druk!’.

 

Bij de schildersdialoog ga je in tweetallen een dialooggesprek aan op schildersdoek. Aan het eind van de avond evalueren we de schilderijen en wat er besproken is. Het is een heel andere manier van communiceren, maar ook erg verrassend, ‘aldus Mia

gesprekleider bij Venray in Dialoog.

De schilderdialoog wordt gehouden in het atelier van Cultura Venray. ‘Wij zijn een netwerkorganisatie voor iedereen die zich bezighoudt met kunst- en cultuur in de gemeente Venray’, licht Sanne, die werkzaam is bij Cultura Venray, toe. ‘We richten ons onder meer op: ontwikkeling van cultuureducatie, gezamenlijke promotie via allerlei kanalen (website, sociale media, radio), organiseren van netwerkbijeenkomsten/ cultuurcafés, kunst en cultuur in het centrum, het hafa muziekonderwijs en nog veel meer!’

 

Wat bedoel je met het thema ‘druk, druk, druk’?

Sanne: ‘Druk bezig zijn en een overvolle agenda hebben lijkt vandaag de dag synoniem voor een succesvol bestaan. ‘Geen tijd hebben’ lijkt een alledaagse ervaring van deze tijd. Je ziet daarnaast ook een beweging naar het opzoeken van verstilling in dat dagelijks bestaan: mindfulness, mediteren, in retraite... noem het maar op.’ 

Waarom dit thema? 
Sanne: ‘Ik denk dat veel mensen continu balanceren tussen het vinden van rust en hun eigen geluk en het voldoen aan (vaak zelfgecreëerde) verwachtingen, het hebben van een succesvol en zinvol bestaan. Ik denk dat dit een thema is wat actueel is en waar veel mensen over mee willen en kunnen praten.’ 

Wat zijn jou ervaringen met dit thema?  
Sanne: ‘Bij Cultura Venray doen we werk dat ‘nooit af’ is. We hebben flexibele werktijden, waaronder ook soms avonden en weekenden vallen. Ook hou je natuurlijk altijd je ogen- en oren open voor inspiratie, nieuwe contacten, nieuwe ideeën. Het is dus belangrijk voor ons om ook bij tijden af te schakelen. Een goede schilder neemt ook weleens afstand van zijn schilderij om hier weer een stapje mee verder te komen. Wij creëren hier binnen het team gelukkig bewust met z’n  allen de tijd en ruimte voor.’ 

Wat zijn je dromen?
Sanne: ‘Dat ruimte voor verstillen, verwonderen en vervelen meer geaccepteerd en noodzakelijk gevonden wordt in onze werkende samenleving. ‘Lummelen’ noemt mijn teamleider Martin dat. Lummelen is goed.’ 

Wie zou je graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten? 
Sanne: ‘Ik zou Joke Hermsen er wel bij willen hebben. Haar boek ‘Stil de tijd’ is een pleidooi voor een langzame toekomst, een geweldig boek! Verder iedereen die interesse heeft in dit thema en het leuk of uitdagend vindt om dit op doek uit te beelden!’

Elke tweede woensdag van de maand is er een Dialoogcafé georganiseerd door de werkgroep Venray in Dialoog. Deze keer niet in Proeflokaal Goesting, maar bij Cultura Venray,
Schoutenstraatje 8. Iedereen die graag deelneemt aan de dialoog is vanaf 19.00 uur welkom.
De dialoog duurt van 19.30 – 22.00 uur. U kunt zich aanmelden via info@venrayindialoog.nl. Deelname is gratis.

 

27-04-2019
8/5: dialoogcafé over 'uit de kast komen'

Woensdag 8 mei a.s. staat het Dialoogcafé in het teken van ‘uit de kast komen’. Gespreksleider May Perenboom koos dit thema uit nieuwsgierigheid; hoe voelen mensen zich als ze uit de kast komen? Bij May aan tafel schuift in elk geval Eva Koenen aan. Zij kwam uit de kast en zou graag willen dat het in de toekomst niet meer zo’n ding hoeft te zijn. Wil je hierover meepraten, meld je dan aan!

 

Gespreksleider May Perenboom werkt in het dagelijks leven met dementerenden en zij is life-coach. Eva Koenen, 31 jaar oud,  is werkzaam als dagbestedingscoach bij ouderen in Venray. Zij woont samen met haar vriendin in Helmond, maar is nog veel in het Venrayse te vinden.


Waarom dit thema?

May: ‘Het thema dat ik heb gekozen, komt voort uit mijn nieuwsgierigheid naar hoe anderen in het leven staan, wat ze ervaren, en hoe ze zich daarbij voelen. Het ‘uit de kast komen’ lijkt me een mooi onderwerp waar ik me in wil verdiepen.’

 

Wat zijn jullie ervaringen met dit thema?

May: ‘Ik heb geen directe ervaring hiermee. Zelf ben ik hetero, maar iedereen mag en kan zichzelf zijn ongeacht haar/zijn geaardheid.

Eva: ‘Ik ben zelf lesbisch en heb dus het hele traject met onder andere ‘uit de kast komen’ meegemaakt.’


Wat zijn jullie dromen?

May: ‘Accepteren van elkaar wie je bent, hoe je bent. Meer begrip voor elkaar kweken, zonder (ver)oordeel, waardoor een vreedzamere wereld.

Eva: ‘Mijn droom is dat het in de toekomst niet meer zo’n enorm ‘ding’ hoeft te zijn om naar je omgeving uit de kast te komen. Het zou normaler moeten zijn. Het zou fijn zijn als mensen zich ervan bewust zijn dat niet iedereen hetero is. Wanneer er meer over gesproken wordt, is het bekender. Onbekend maakt onbemind.’


Wie zouden jullie graag nog meer aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

May: ‘Iedereen is welkom uiteraard, maar zeker ook personen die ‘anders’ geaard zijn of ouders van een kind dat nog uit kast moet komen en mensen die een transitie aangaan.’

Eva: ‘Iedereen met interesse in het thema, maar vooral mensen die graag meer inzicht krijgen in bijvoorbeeld zichzelf, een familielid of de maatschappij.’

05-09-2018
'Beter een goede buur dan een verre vriend'
'Beter een goede buur dan een verre vriend'

Woensdag 12 september gaat het tijdens het maandelijkse dialoogcafé in Proeflokaal Goesting over ‘Omzien naar elkaar’. Ook de nationale Week van de Dialoog (van 2 tot en met 9 november) staat in het teken van het thema OMZIEN. De vrijwilligers/ gespreksleiders van Venray in Dialoog doen dit jaar weer mee aan de Week van de Dialoog. Met het thema wil de werkgroep bijdragen aan een gemeente met buurten waarin het goed samenleven is. Gespreksleider Wilco van der Bas zet op 12 september de eerste stap tijdens het dialoogcafé. Hij legt uit waarom hij dit thema zo belangrijk vindt.

 

Waarom kozen jullie voor dit thema?
‘Als werkgroep hebben we de Venrayse samenleving de afgelopen zes jaar op verschillende momenten en rond verschillende thema’s kennis laten maken met de kracht van de dialoog. De dialoog verbindt mensen, zoals een debat of discussie mensen juist vaak scheidt. Ons werk is geland; op steeds meer plaatsen zien wij dat de dialoog als bijzonder gespreksmiddel wordt ingezet. Tijdens haar jaarlijkse evaluatie heeft de werkgroep uitgesproken dat Venray in Dialoog toe is aan een volgende stap: hoe kunnen we de kracht van de dialoog inzetten om maatschappelijk van meerwaarde te zijn?’

 

Omzien naar elkaar, hoe doe je dat?
‘Samenleven is niet voor niets een WERK-woord; het houdt in dat jij jezelf  inzet voor een ander en die ander voor jou. Het gaat dus over wederkerigheid, maar ook over nieuwsgierigheid. Wie ben jij? Ken jij mij? We horen in de media bijna wekelijks dat de zorg verandert en dat we meer voor elkaar moeten gaan betekenen, meer naar elkaar moeten omzien. Maar hoe doe je dat? Hoe kom je dichterbij de ander?  Wat is daarvoor nodig? En wie drukt dan als eerste op de deurbel van de ander? Misschien ben jij dat wel. Of er wordt op jouw deurbel gedrukt. En hoe reageer je dan? Verbaasd, afwijzend of verwelkom je die buur of buurtgenoot?
De werkgroep Venray in Dialoog heeft als droom om tijdens de Week van de Dialoog op vele plekken in Venray dialoogtafels te organiseren waar wordt gesproken over het thema ‘Omzien naar elkaar, hoe doe je dat? Het zou mooi zijn als mensen hun woonkamer of eettafel open willen stellen voor een verbindend straat- of buurtgesprek! Als ons dat lukt, zijn we ervan overtuigd dat we met elkaar Venray socialer en prettiger maken!

 

Wie zou jij graag op 12 september aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
‘Mensen met hart voor hun buren en hun buurt. Inwoners die al een buren-netwerk hebben opgebouwd en mensen die voor dit idee openstaan. Ik weet bijvoorbeeld dat in het verleden in de Oranjebuurt dit soort netwerken zijn ontstaan en dat die tot op de dag van vandaag fungeren. Het zou leuk zijn als ook zij aanschuiven.’


Herken jij je in dit thema?  Meld je dan aan voor de dialoogtafel op 12 september (19.30 – 22.00 uur)  via onze website of via info@venrayindialoog.nl .

 

06-06-2018
13 juni Dialoogcafé over vrijheid
13 juni Dialoogcafé over vrijheid

Woensdag 13 juni staat het dialoogcafé in Proeflokaal Goesting in het teken van ‘vrijheid’.  Volgens gespreksleider Gerard van den Buijs een zeer actueel thema: ‘Je ziet het overal in de wereld en in onze samenleving. En het aantal mensen dat zoekende is naar HUN vrijheid neemt alleen maar toe’.

 

‘Duizenden mensen zijn dagelijks op de vlucht. We zien het elke dag op TV. Ze ontvluchten het land van afkomst en laten alles achter in een door oorlog verscheurd en vernietigd thuisland. Ze riskeren alles om te komen tot HUN ‘Vrijheid’’, aldus Gerard.
Volgend jaar is het precies 75 jaar geleden dat Venray werd bevrijd van tirannie en onderdrukking. En ook toen waren mensen op de vlucht. Joden, kunstenaars, anders denkenden en verzetsstrijders vreesden voor hun leven en HUN vrijheid. En zij ontvluchtten toen hun vaderland, Nederland. Gerard: ‘Wat is er veranderd? Wat hebben we geleerd? En, wat kunnen wij nog meer doen om een ieder zijn vrijheid te gunnen en geven?’

 

Wat is jouw ervaring met vrijheid?

‘Ik heb vele ervaringen betreffende vrijheid. Voor het eerst op kamers. Het behalen van mijn motorrijbewijs. Maar de essentie ligt genuanceerder. Respect, tolerantie en acceptatie. Begrip voor de vrijheid van een ander. Zonder die van jezelf uit het oog te verliezen. Samenleven. Dat is voor mij nu vrijheid.’

 

Wat is jouw droom?

‘Dat er meer mensen gaan beseffen wat vrijheid is en hoe daar naar te handelen. Zodat iedereen kan deelnemen en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij waarin wij allemaal leven. Meer kwaliteit van leven dus in onze samenleving .’

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

‘Ik ben nieuwsgierig naar ervaringen van mensen die aan den lijve hebben ervaren wat (geen) vrijheid betekent.’