VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Nieuws

31-12-2018
9/1: dialoog over terminale zorg thuis
9/1: dialoog over terminale zorg thuis

VPTZ, vrijwilligersorganisatie in Noordelijk Noord Limburg voor palliatieve terminale zorg, is een club van ongeveer 35 mensen die gratis hulp bieden bij terminale zorg thuis. Omdat dit nog niet zo bekend is en het soms nog lastig is voor mensen om hier over te praten, nodigde gespreksleider Leny Thielen de voorzitter van VPTZ, Miny Boersma, als tafeldame uit tijdens het eerste dialoogcafé van 2019 . Wie graag mee praat over dit onderwerp is van harte welkom op woensdag 8 januari.

 

‘Vaak kiezen mensen, die weten dat ze zullen gaan sterven, ervoor om het in hun eigen vertrouwde omgeving te laten gebeuren,’ vertelt Miny Boersma. ‘Voor naasten is het zorgen voor een ongeneeslijke zieke een zware taak, niet alleen fysiek maar ook geestelijk. De vrijwilligers van VPTZ kunnen hulp bieden, als aanvulling op de zorg van familie en de reguliere zorg. Ze staan klaar ter ontlasting van de partner, de kinderen, de familie, in feite alle mantelzorgers. Door er gewoon “te zijn “ voor degene die gaat sterven zodat deze niet alleen is, ook in de nacht.’

 

‘We gaan graag in dialoog over de behoefte aan dit vrijwilligerswerk. Over hoe mensen ertegen aan kijken om met overlijden en zorg voor stervenden bezig te zijn. Onze ervaring is dat iedereen met levenservaring en belangstelling voor anderen dit werk kan doen. Toch merken we ook dat veel mensen helemaal niet makkelijk over sterven praten en daarom dus zeker niet voor dit vrijwilligerswerk kiezen. Hoe zouden we dit beter bespreekbaar kunnen maken?’

 

Elke tweede woensdag van de maand is er een Dialoogcafé in Proeflokaal Goesting georganiseerd door de werkgroep Venray in Dialoog. Iedereen die graag deelneemt aan de dialoog is vanaf 19.00 uur welkom in de ruimte boven het proeflokaal. De dialoog duurt van 19.30 – 22.00 uur. Graag vooraf aanmelden via info@venrayindialoog.nl. Deelname is gratis. Proeflokaal Goesting stelt de ruimte beschikbaar en biedt de deelnemers gratis koffie en thee aan tijdens de dialoog.

03-12-2018
12/12: dialoogcafé over 'gele hesjes'

Het dialoogcafé op woensdag 12 december a.s. staat in het teken van de ‘gele hesjes’. Dialoogleider Wim Tielen: ‘Ik merk dat mensen het steeds lastiger vinden dat ze niet worden gehoord en dat ze het steeds moeilijker vinden om verantwoording te nemen voor de eigen situatie in wijk, vereniging of gemeenschap. Daarom heb ik voor het thema ‘gele hesjes’ gekozen. Zit u ook met een verlangen om iets te doen, kom dan naar deze dialoog. U kunt uw ervaringen en dromen delen. Wie weet bloeit er iets moois op.’

 

De gele hesjes is een protestbeweging ontstaan in november 2018 in Frankrijk. De oorspronkelijke deelnemers blokkeerden snelwegen en toegangswegen tot brandstofdepots uit protest tegen de in verhoging van de brandstofprijzen. Later sloten demonstranten aan die protesteerden tegen te hoge belastingen en het beleid van de Franse president Emmanuel Macron. De laatste weken is het protest uitgebreid naar Wallonië. Uiteindelijk inspireerden de protesten in Frankrijk ook Nederlanders. Op zaterdag 1 december waren er protesten in ons land. De betogers noemde vele argumenten om in actie te komen zoals: de verlaging van de accijnzen, het zorgstelsel, het migratiebeleid, de pensioenleeftijd, een basisinkomen voor iedereen en het vertrek van premier Mark Rutte.

‘De maatschappij dendert voort. Mensen worden helemaal in beslag genomen door werk, gezin en social media. Niet iedereen kan volgen. Mensen hebben het gevoel niet gehoord te worden. Tot het moment dat ze persoonlijk geraakt worden. De ‘gele hesjes’ protesten zijn een voorbeeld. Maar ook korter bij zien we protesten mensen bij elkaar brengen. Of het nu gaat om huisvestiging van arbeidsmigranten of aanpassingen aan wegen’, aldus Wim Tielen.

07-11-2018
14/11: schildersdialoog in KunstWerkPlaats
14/11: schildersdialoog in KunstWerkPlaats

Het maandelijkse dialoogcafé van Venray in Dialoog vindt woensdag 14 november plaats in de KunstWerkPlaats in plaats van in Proeflokaal Goesting. May Perenboom en Mia Tielen-Poels organiseren een schildersdialoog in samenwerking met Paul van Hoenselaar, coach van de KunstWerkPlaats. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

 

May Perenboom is werkzaam als ziekenverzorgster bij De Zorgroep en is lifecoach. Mia Tielen is werkzaam als ziekenverzorgster bij De Zorggroep en heeft daarnaast een coachpraktijk Miahart innerlijke kracht. Beiden zijn ze al jaren gespreksleider bij Venray in Dialoog.

 

Op 14 november a.s. gaan Mia en May bij de KunstWerkPlaats de uitdaging aan om een schildersdialoog te houden met als thema ‘Omzien naar elkaar hoe doe je dat?’. Normaal vindt de dialoog plaats in groepsverband. Nu zal de groep na een korte inleiding opgedeeld worden in tweetallen en vertaalt men het gesprek op een schildersdoek!
‘De KunstWerkPlaats is hier een uiterst geschikte plek voor’, aldus Paul van Hoenselaar. ‘We begeleiden en ondersteunen hier dagelijks mensen met een psychisch kwetsbare achtergrond op een creatieve manier om zo tot een persoonlijk doel te komen. De kunst is dan geen doel op zich maar een middel om tot dat doel te komen. Het plezier om creatief bezig te zijn is erg belangrijk en zo werken we samen aan structuur, zingeving en zelfvertrouwen in een veilige omgeving. Deelnemers komen hier soms binnen met een traan en gaan met een lach naar buiten!’

 

Paul woont in Venray en werkt bij de KunstWerkPlaats als coach. Op de Oude Oostrumseweg 19C is hij coach bij schilderen en tekenen en in het atelier voor beeldhouwen op het St. Annapark begeleidt hij bij activiteiten met keramiek en metaalbewerking.

Verder is hij eigenaar van Magnon Creative Production, bureau voor grafische ontwerp en fotografie en hij is medeoprichter van het X-Stream Kunstenaarscollectief. Zijn passie is kunst in de breedste zin van het woord.

De droom van Paul is om samen met zijn collega’s en het bestuur de twee KunstWerkPlaatsen samen te voegen tot één faciliteit waar ze professioneler kunnen werken en met meer mogelijkheden. ‘Voor onze mensen is het belangrijk om een veilige en inspirerende plek te hebben waar ze in rust kunnen werken.’ 

05-09-2018
'Beter een goede buur dan een verre vriend'
'Beter een goede buur dan een verre vriend'

Woensdag 12 september gaat het tijdens het maandelijkse dialoogcafé in Proeflokaal Goesting over ‘Omzien naar elkaar’. Ook de nationale Week van de Dialoog (van 2 tot en met 9 november) staat in het teken van het thema OMZIEN. De vrijwilligers/ gespreksleiders van Venray in Dialoog doen dit jaar weer mee aan de Week van de Dialoog. Met het thema wil de werkgroep bijdragen aan een gemeente met buurten waarin het goed samenleven is. Gespreksleider Wilco van der Bas zet op 12 september de eerste stap tijdens het dialoogcafé. Hij legt uit waarom hij dit thema zo belangrijk vindt.

 

Waarom kozen jullie voor dit thema?
‘Als werkgroep hebben we de Venrayse samenleving de afgelopen zes jaar op verschillende momenten en rond verschillende thema’s kennis laten maken met de kracht van de dialoog. De dialoog verbindt mensen, zoals een debat of discussie mensen juist vaak scheidt. Ons werk is geland; op steeds meer plaatsen zien wij dat de dialoog als bijzonder gespreksmiddel wordt ingezet. Tijdens haar jaarlijkse evaluatie heeft de werkgroep uitgesproken dat Venray in Dialoog toe is aan een volgende stap: hoe kunnen we de kracht van de dialoog inzetten om maatschappelijk van meerwaarde te zijn?’

 

Omzien naar elkaar, hoe doe je dat?
‘Samenleven is niet voor niets een WERK-woord; het houdt in dat jij jezelf  inzet voor een ander en die ander voor jou. Het gaat dus over wederkerigheid, maar ook over nieuwsgierigheid. Wie ben jij? Ken jij mij? We horen in de media bijna wekelijks dat de zorg verandert en dat we meer voor elkaar moeten gaan betekenen, meer naar elkaar moeten omzien. Maar hoe doe je dat? Hoe kom je dichterbij de ander?  Wat is daarvoor nodig? En wie drukt dan als eerste op de deurbel van de ander? Misschien ben jij dat wel. Of er wordt op jouw deurbel gedrukt. En hoe reageer je dan? Verbaasd, afwijzend of verwelkom je die buur of buurtgenoot?
De werkgroep Venray in Dialoog heeft als droom om tijdens de Week van de Dialoog op vele plekken in Venray dialoogtafels te organiseren waar wordt gesproken over het thema ‘Omzien naar elkaar, hoe doe je dat? Het zou mooi zijn als mensen hun woonkamer of eettafel open willen stellen voor een verbindend straat- of buurtgesprek! Als ons dat lukt, zijn we ervan overtuigd dat we met elkaar Venray socialer en prettiger maken!

 

Wie zou jij graag op 12 september aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
‘Mensen met hart voor hun buren en hun buurt. Inwoners die al een buren-netwerk hebben opgebouwd en mensen die voor dit idee openstaan. Ik weet bijvoorbeeld dat in het verleden in de Oranjebuurt dit soort netwerken zijn ontstaan en dat die tot op de dag van vandaag fungeren. Het zou leuk zijn als ook zij aanschuiven.’


Herken jij je in dit thema?  Meld je dan aan voor de dialoogtafel op 12 september (19.30 – 22.00 uur)  via onze website of via info@venrayindialoog.nl .

 

06-06-2018
13 juni Dialoogcafé over vrijheid
13 juni Dialoogcafé over vrijheid

Woensdag 13 juni staat het dialoogcafé in Proeflokaal Goesting in het teken van ‘vrijheid’.  Volgens gespreksleider Gerard van den Buijs een zeer actueel thema: ‘Je ziet het overal in de wereld en in onze samenleving. En het aantal mensen dat zoekende is naar HUN vrijheid neemt alleen maar toe’.

 

‘Duizenden mensen zijn dagelijks op de vlucht. We zien het elke dag op TV. Ze ontvluchten het land van afkomst en laten alles achter in een door oorlog verscheurd en vernietigd thuisland. Ze riskeren alles om te komen tot HUN ‘Vrijheid’’, aldus Gerard.
Volgend jaar is het precies 75 jaar geleden dat Venray werd bevrijd van tirannie en onderdrukking. En ook toen waren mensen op de vlucht. Joden, kunstenaars, anders denkenden en verzetsstrijders vreesden voor hun leven en HUN vrijheid. En zij ontvluchtten toen hun vaderland, Nederland. Gerard: ‘Wat is er veranderd? Wat hebben we geleerd? En, wat kunnen wij nog meer doen om een ieder zijn vrijheid te gunnen en geven?’

 

Wat is jouw ervaring met vrijheid?

‘Ik heb vele ervaringen betreffende vrijheid. Voor het eerst op kamers. Het behalen van mijn motorrijbewijs. Maar de essentie ligt genuanceerder. Respect, tolerantie en acceptatie. Begrip voor de vrijheid van een ander. Zonder die van jezelf uit het oog te verliezen. Samenleven. Dat is voor mij nu vrijheid.’

 

Wat is jouw droom?

‘Dat er meer mensen gaan beseffen wat vrijheid is en hoe daar naar te handelen. Zodat iedereen kan deelnemen en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij waarin wij allemaal leven. Meer kwaliteit van leven dus in onze samenleving .’

 

Wie zou jij graag aan de dialoogtafel willen ontmoeten?

‘Ik ben nieuwsgierig naar ervaringen van mensen die aan den lijve hebben ervaren wat (geen) vrijheid betekent.’