VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Lezing 'Sociale Raad Peel en Maas'

Lezing: Sociale Raad gemeente Peel en Maas
Inleider: Tiny Valckx


Aantal deelnemers: maximaal 20
Duur: 30 min

 

De Sociale Raad* is een experiment gericht op het versterken van de lokale democratie. De Sociale Raad komt twee keer per jaar samen (voor- en najaar) en bestaat volledig uit willekeurig gelote burgers. Daarmee krijgen alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Peel en Maas evenveel kans om aan de Sociale Raad deel te nemen. De deelnemers gaan met elkaar in dialoog over een sociaal maatschappelijk vraagstuk. Ze werken samen aan oplossingen en stellen aan het eind van de bijeenkomst hun gemeenschappelijke oordeel vast. Dit oordeel, de grootste gemene deler van de verschillende oplossingen, wordt naar de gemeenteraad gestuurd, die dit in de eerstvolgende raadsvergadering behandelt.


Tiny Valckx is als gemeenteraadslid nauw betrokken bij de Sociale Raad in de gemeente Peel en Maas. Zij vertelt u hoe de werving van deelnemers verloopt, hoe deelnemers inhoudelijk worden voorbereid en hoe de dialoogtafels verlopen. Welke vraagstukken zijn de afgelopen jaren besproken en welke input en resultaten heeft dat tot nu toe opgeleverd? 


*De Sociale Raad is geïnspireerd op het boek van David van Reysbrouck 'Tegen verkiezingen' die ingaat op de van het bestuur wegdobberende burger.